1031 (631) 2011-12-16 - 2011-12-22

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni Stanisław Szwabski o rozszerzeniu UE

Stanisław Szwabski, Przewodniczący Rady Miasta Gdyni, koordynator Grupy EA Komitetu Regionów Unii Europejskiej, został mianowany przez Komisję Obywatelstwa, Sprawowania Rządów, Spraw Instytucjonalnych i Zewnętrznych (CIVEX) sprawozdawcą Komitetu w sprawie Strategii rozszerzenia UE i najważniejszych wyzwań w okresie 2011-2012.
Aktualnie o status członkowski UE ubiegają się następujące kraje: Chorwacja, Turcja, Islandia, Czarnogóra, FYR Macedonia oraz wkrótce Serbia. Potencjalnymi kandydatami są: Bośnia Hercegowina, Kosowo, Albania.
W swojej opinii Szwabski przypomniał, że celem rozszerzenia Unii Europejskiej jest powiększenie strefy pokojowego rozwoju i współpracy w Europie, co prowadzić ma do stabilizacji i wzrostu dobrobytu obywateli UE i krajów kandydujących oraz solidarnej odpowiedzialności za rozwój wspólnej przestrzeni ekonomicznej.
„Komitet Regionów stawia sobie za cel promowanie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach kandydujących oraz zachęca te kraje do dalszego powiększenia zakresu swobód obywatelskich i wprowadzania procedur demokratycznych w życiu politycznym oraz rzeczywistej partycypacji organizacji samorządowych i samorządów na szczeblu regionalnym i lokalnym w wspieraniu procesu rozszerzenia UE" - podkreślił Stanisław Szwabski w swojej wypowiedzi w trakcie debaty nad jego opinią.
Dodał, że: „Opinia Komisji CIVEX ma na celu wskazanie nie tylko silnych stron państw kandydujących i ubiegających się o status kandydata, ale także różnic w procesie dostosowania praw krajowych do praw UE oraz w zakresie ich przestrzegania przez instytucje krajów kandydujących".
„W opinii zamierzam zatem szczegółowo opisać postępy poszczególnych krajów w procesie przygotowań do integracji" - podkreślił Stanisław Szwabski.
Według Przewodniczącego bardzo ważne jest, by UE jednoznacznie potwierdziła swoje zaangażowania w proces poszerzenia o kraje kandydujące, które spełnią warunki przystąpienia.
Komitet Regionów został powołany Traktatem Unii Europejskiej jako organ konsultacyjny Unii w celu zaangażowania władz lokalnych i regionalnych (regionów, miast i gmin) w proces tworzenia prawa wspólnotowego. Misją 344 członków Komitetu Regionów jest reprezentowanie interesów i punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych w tym procesie w odpowiedzi na propozycje przedstawiane przez pozostałe instytucje Unii Europejskiej. Do Grupy AE należą członkowie Komitetu Regionów z Polski, Estonii, Słowacji, Litwy, UK, Belgii, Irlandii, Rumunii.
W Komitecie Regionów Stanisław Szwabski reprezentuje polskie miasta. Pracuje w Komisjach CIVEX, COTER oraz ARLEM. W poprzednim mandacie był Drugim Wiceprzewodniczącym Komisji RELEX oraz jej koordynatorem politycznym z ramienia Grupy. Aktualnie jest koordynatorem Komisji CIVEX i sprawozdawcą Komitetu Regionów w sprawie rozszerzenia UE.  

ikona