1031 (631) 2011-12-16 - 2011-12-22

Strefa Płatnego Parkowania w pytaniach i odpowiedziach

Poniżej szósty odcinek cyklu praktycznych informacji o Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni, o parkowaniu z wykorzystaniem telefonu komórkowego.
Czy mogę zarejestrować w usłudze SMS PARKING kilka kont na ten sam pojazd?
Dopuszczalna jest rejestracja konta na ten sam nr rejestracyjny pojazdu. W przypadku posiadania dwóch lub więcej pojazdów, należy dodatkowo zarejestrować każdy z tych pojazdów.
Nie mogę dokonać rezerwacji czasu parkowania przez telefon. Co mogę zrobić?
W przypadku braku możliwości wniesienia opłaty za parkowanie w usłudze „SMS PARKING" należy uiścić opłatę w parkomacie. Reklamacje związane z niedziałaniem lub nienależytym działaniem systemu „SMS PARKING" przyjmowane są przez Dział Obsługi Klienta FM Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piastów Śląskich 49. Tel.: 22 638 30 38, e-mail: smsparking@fmsolutions.pl.
W jaki sposób mogę skonfigurować swój telefon, aby połączyć się z serwisem SMS PARKING?
Przede wszystkim należy skonfigurować telefon w sposób umożliwiający korzystanie z funkcji ID „Ukryj/Pokaż". Funkcja pozwala ustalać czy w serwisie SMS Parking wyświetli się numer telefonu czy też komunikat „numer prywatny".
Dlaczego kontroler wystawił mi wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, pomimo, że wysyłałem SMS?
Jest możliwe, że została wpisana niewłaściwa komenda. Do momentu otrzymania SMS zwrotnego, potwierdzającego początek parkowania, pojazd nie posiada wniesionej opłaty za parkowanie. Jeżeli po sprawdzeniu w bazie danych numeru rejestracyjnego pojazdu, okaże się, że pojazd został zarejestrowany w systemie i ma ważną sesję SMS PARKING, wówczas zostanie anulowane wezwanie wystawione przez kontrolera SPP.
Jaki jest koszt wysłania SMS w systemie SMS PARKING?
Koszt wysłanego SMS pod numer 82002 to 0,20/0,24 zł z VAT. Komunikaty- komendy SMS o błędach są bezpłatne.
W moim telefonie wyczerpała się bateria, jak mogę zakończyć parkowanie?
Aby zakończyć sesję parkowania należy w tym wypadku przełożyć własną kartę telefoniczną SIM do innego dostępnego aparatu telefonicznego i wysłać SMS z komendą .
Parkowałem w strefie tylko 15 minut. Dlaczego system naliczył mi więcej czasu, mimo że poprawnie wybrałem początek i koniec postoju?
System rozlicza faktyczny czas postoju z dokładnością do 1 minuty, ale musi też uwzględniać minimalne stawki za parkowanie ustalone przez władze RM Gdyni (minimalna opłata 0,50 zł odpowiada półgodzinnemu postojowi), dlatego rzeczywisty czas parkowania rozliczany jest po upływie 30 minut.
Czy można odzyskać niewykorzystane środki w usłudze SMS PARKING?
Tak. Użytkownik ma prawo rezygnacji z korzystania z usługi „SMS PARKING" w dowolnym momencie. Środki „SMS PARKING" niewykorzystane na dokonanie zapłaty za parkowanie w SPP podlegają zwrotowi bez odsetek w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego oświadczenia o rezygnacji z korzystania z usługi i wskazania numeru rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu niewykorzystanych środków „SMS PARKING".
Zmieniłem numer telefonu komórkowego. Co stanie się z moimi środkami parkingowymi na koncie w usłudze SMS PARKING?
Należy skontaktować się z usługodawcą systemu SMS PARKING firmą FM Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piastów Śląskich 49, tel. 22 638 30 38, e-mail: smsparking@fmsolutions.pl, która jest w stanie zarejestrować nowy numer telefonu w usłudze. 

ikona