Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1032 (632) 2011-12-23 - 2012-01-04

Jubileuszowa Księga Gdynian czeka na nowe wpisy

10 lat temu z okazji 75. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni prezydent Wojciech Szczurek zaprosił gdynian do stworzenia wielkiej Jubileuszowej Księgi, na którą miały składać się opowieści, bardzo osobiste wspomnienia, obrazujące losy ludzi i Miasta - naszą wspólną historię, którą tworzyli zarówno wielcy i powszechnie znani, jak i zwykli, skromni ludzie...
Pomysł ten spotkał się z żywym odzewem. Przez cały 2001 rok autorzy przynosili swoje prace. Powstał wyjątkowy, bardzo wzruszający, zbiorowy portret naszego miasta i jego mieszkańców.
Na Jubileuszową Księgę Gdynian z okazji 75. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni złożyło się blisko 300 kart, a raczej opowieści, wspomnień, refleksji, także fotografie, dokumenty i drzewa genealogiczne, a nawet wiersze i utwór muzyczny. Jubileuszowa Księga stała się kolejnym dowodem na to, że stanowimy wielką, zakochaną w swoim mieście rodzinę, choć tak wielu spośród nas pochodzi z dalekich rubieży kraju...
W kolejną rocznicę Miasta, 10 lutego 2002 r., wszystkie prace zostały uroczyście złożone do zamówionej specjalnie na tę okazję, obitej skórą skrzyni i przekazane przez Prezydenta Wojciecha Szczurka do Muzeum Miasta Gdyni na ręce dyrektor placówki Dagmary Płaza-Opackiej.
Wszystkie prace zostały też zdygitalizowane i wprowadzone na stronę: www.gdynia.pl.
Po dziesięciu latach, z okazji 85. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni, wróciliśmy do idei Jubileuszowej Księgi. Zachęcamy wszystkich gdynian, by dopisali swoje karty do tej, już istniejącej, a może uaktualnili swoje dawne wpisy. Niech to będzie taka nasza gdyńska never ending story... Bo Miasto przecież żyje, rozwija się, my wraz z nim.
Podobnie jak 10 lat temu prosimy o ograniczenie prac do dwóch stron formatu A-4 + fotografie. 10 lutego 2012 roku uroczyście przekażemy je do muzeum. Przed zamknięciem w skrzyni wprowadzimy do Internetu - dla szerokiej publiczności.
Prace prosimy dostarczać do Zespołu Prasowego UM Gdyni, al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 (pokój 202), lub elektronicznie: internet@gdynia.pl.