1032 (632) 2011-12-23 - 2012-01-04

Podziękowania

Pierwsza próbna Gdyńska Gromada Zuchów „Rycerze z Kamiennej Góry" składa serdeczne podziękowania Automobilklubowi Morskiemu z Gdyni za udostępnienie w roku 2011 pomieszczeń na zbiórki gromady, Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z Warszawy za przekazany naszej gromadzie sprzęt multimedialny oraz pomiarowy, firmie Carbon Center z Łodzi za podarowanie super lekkiego „drzewca" na totem gromady.
***
Zarząd Gdyńskiego Koła Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego składa serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim chorym i ich bliskim, przyjaciołom, wolontariuszom, darczyńcom. Jednocześnie dziękuje z całego serca wszystkim tym, dzięki którym może rozwijać swoje działania wspierające chorych na SM. Wśród nich szczególnie podkreśla wdzięczność dla pracy wspaniałych rehabilitantów, którzy od wielu lat utrzymują sprawność fizyczną chorych. Są to: pani Ewa Kowa, pan Adam Kojałowicz i jego współpracownicy, pan Wojciech Beister, pan Grzegorz Hinz i pan Paweł Hinz. Dzięki zaangażowaniu i ogromnemu sercu takich właśnie ludzi wspólnie dokonujemy tego, czego nikt nie zrobiłby sam.
***
Dzieci, nauczyciele oraz dyrekcja przedszkola nr 42 „Pod modrzewiem" składają serdeczne podziękowania pracownikom Centrum Nauki Experyment, za udział i zaangażowanie w akcji „Cała polska czyta dzieciom".
***
Organizatorzy kampanii społecznej „Biała Wstążka": Zespół Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego i MOPS w Gdyni składają serdeczne podziękowania instytucjom, firmom i osobom, które aktywnie włączyły się w tegoroczną kampanię. Dziękujemy: dyrektorom szpitali i przychodni zdrowia, Kuratorium Oświaty, wykładowcom Uniwersytetu Gdańskiego, Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, Radzie Rodziców w ZST, zawodnikom RC Arka Gdynia, Teatrowi Miejskiemu w Gdyni, Teatrowi Muzycznemu w Gdyni, zarządowi Morskiego Portu Gdynia SA , ANDREM S.A., CRIST SA, YMCA w Gdyni, Kasie Krajowej SKOK, SKM PKP Trójmiasto, Centrom Handlowym, NSZZ „Solidarność" Stoczni Gdańskiej, Centrum Doskonalenia Kadr „EuroPartner" sp. z o.o., Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" Gdynia, Zespołowi Placówek Specjalistycznych w Gdyni.
***
Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1 składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wzięły czynny udział w IV Koncercie dla Osób Niepełnosprawnych, który odbył się 13 grudnia, w Teatrze Miejskim w Gdyni. Szczególne podziękowania dla uczestników: WTZ przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza", Weronice Żyle uczennicy ZSS nr 17, seniorom z Centrum Aktywności Seniora w Gdyni oraz z Miejskiego Klubu Seniora w Orłowie, Seniorom z DDPS, przy ul. Maczka, Zespołowi Muzycznemu z ZSS nr 17 „Czar - Dasz", Zespołowi Muzycznemu z Ośrodka Adaptacyjnego w Gdyni i WTZ z Somonina wraz z Stowarzyszeniem „Jesteśmy Razem".
***
Dyrekcja Szkoły Sportowej w Gdyni serdecznie dziękuje wszystkim osobom (rodzicom, nauczycielom i uczniom), które pomagały przy organizacji Festynu Świątecznego. Szczególnie dziękujemy Państwu Danucie i Antoniemu Trzonkowskim oraz Pani Aleksandrze Grądziel.
***
Uczestnicy corocznego spotkania opłatkowego w ZS nr 11 w Gdyni Pogórzu pragną podziękować gospodarzowi spotkania - dyrektor szkoły - Judycie Śliwińskiej oraz wszystkim wolontariuszom, którzy przyczynili się do uświetnienia tej imprezy: paniom Irenie Włodarskiej, Henryce Pietrzyk, Annie Kowalskiej, Ewie Góreckiej, Izabeli Mazurek, Bożenie Czecholińskiej, Elżbiecie Sierżęga, Irenie Chojnackiej, Iwonie Mudlaff, Irenie Kubiszyn oraz Panom Andrzejowi Wojewoda, Adamowi Szymańskiemu, Krzysztofowi Baran, Markowi Hojda, Krystianowi Barlikowskiemu, Karolowi Maszota, Krzysztofowi Chachulskiemu. Grzegorzowi Hinca i Adrianowi Brodny. Dziękujemy za paczki, zabawy z dziećmi i nagrody dla nich, poczęstunek, bardzo miłą atmosferę i wspólnie spędzony czas przy wigilijnym stole.
***
W imieniu Zarządu Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół „EFFETHA, członków Stowarzyszenia, a w szczególności wszystkich głuchoniemych dzieci, pragniemy złożyć najserdeczniejsze podziękowanie dla CHIPOLBROK Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe SA, Smurfit Kappa Polska Sp. z o.o., Nordea Bank Polska SA, BGŻ SA oraz Pol-Levant Linie Żeglugowe Sp. z o.o. jako sponsorom Imprezy z okazji Św. Mikołaja za życzliwość i pomoc w zorganizowaniu zabawy dla dzieci głuchoniemych.
***
Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni składa serdeczne podziękowania Panu Stanisławowi Śliwie, właścicielowi firmy „CELSTAN" za wykonanie i sfinansowanie medali pamiątkowych z okazji XX-lecia Liceum.
***
Rada Dzielnicy Pogórze składa serdeczne podziękowania zakładom i osobom prywatnym zaangażowanym w organizację wieczoru wigilijnego dla rodzin potrzebujących w naszej dzielnicy. Dzięki zaangażowaniu i hojności sponsorów ten szczególny d
zień został w sposób wyjątkowy uświetniony.
W szczególności zaś dziękujemy firmom: Zakład Pogrzebowy p. ZAKRZEWSCY, PPH PANAT- T. Mikicki, MARKAZ - K. Mróz, delikatesy ZENOBIUSZ - Z. Dąbrowski, sklep „Dziadziuś", Autonaprawa TOMEX - T.Cieślik, Auto-szef - P. Szefka, Euro-Trans - T. Sienkiewicz, M. Marchwiński, Zakład Wulkanizacyjny ul. Pucka oraz osobom prywatnym - paniom Teresie Szymajda, Stanisławie Woźnicy, Teresie Hojda, Grażynie Hojda, W. Szymacher, M. Plichta, I. Kosobudzkiej, A. Wardenga, Danucie Oryszewskiej, Barbarze Rywackiej - Szczypior i Maryli Płotka.