1032 (632) 2011-12-23 - 2012-01-04

Termomodernizacja budynków szkolnych zakończona

Zakończyła się realizacja projektu „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 10,6 mln zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi kwotę ponad 7 mln zł.

W 2010 roku została przeprowadzona kompleksowa termomodernizacja pięciu budynków: X Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Władysława IV 58, Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 192, Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33, IV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Morskiej 188 oraz Technikum Transportowego przy al. Zwycięstwa 194.

W pozostałych czterech budynkach placówek oświatowych tj.: Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 39 przy ul. Unruga 88, Gimnazjum nr 1 przy ul. 10 Lutego 26 oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Legionów 27 prace termomodernizacyjne trwały w okresie od czerwca do listopada 2011 r.

Wykonane zostały prace w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych, ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów oraz modernizacji systemów grzewczych. Każdy budynek zyskał nową elewację podnoszącą estetykę otoczenia.

We wszystkich dziewięciu szkołach objętych termomodernizacją została przeprowadzona kampania informacyjno-edukacyjna wśród dzieci i młodzieży mająca na celu kształtowanie pro-ekologicznych postaw i właściwych nawyków w zakresie użytkowania zainstalowanych urządzeń grzewczych i okien, w szczególności podczas wietrzenia pomieszczeń. 

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013


Program regionalny_logo        Pomorskie w Unii          Unia Europejska_logo