1033 (633) 2012-01-05 - 2012-01-12

Chromy i Achromy

Dyrektor Zespół Szkół nr 12 w Gdyni Andrzej Bodnar zaprasza nauczycieli dla których twórczość plastyczna jest wyzwaniem i pasją do udziału w VII Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Plastycznej Nauczycieli „Chromy i Achromy". Organizatorem jest Zespół Szkół nr 12 w Gdyni we współpracy z Urzędem Miasta Gdyni i Muzeum Miasta Gdyni. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek. Pomysłodawcą i kuratorem Przeglądu jest Elżbieta Czaplińska - Kania.
Prace na Konkurs wykonane zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie: www.ZS12gdynia.pl) należy dostarczyć do dnia 24.02.2012 r. na adres: Zespół Szkół nr 12, Gdynia 81-157, ul. mjr H. Sucharskiego 10.
W przypadku pytań i wątpliwości można kontaktować się pod numer tel. 58 625 48 25, e-mail: gim17gdynia@wp.pl. Prace nadesłane na przegląd zostaną poddane życzliwej ocenie artystów - wykładowców Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Najlepsze z nich będą nagrodzone, wyróżnione oraz wyeksponowane w Muzeum Miasta Gdyni w marcu 2012 roku.