1033 (633) 2012-01-05 - 2012-01-12

Poszukiwany opiekun Młodzieżowej Rady Miasta

Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa poszukuje kandydata do pełnienia społecznej funkcji Opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta.
Opiekun będzie odpowiedzialny za koordynowanie prac Rady oraz wspieranie bieżącej działalności. Kandydat musi posiadać doświadczenie w pracy z młodzieżą.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: biuro_rady_miasta@gdynia.pl lub osobiście do Biura Rady Miasta pok. 107 w UM w Gdyni.
W tytule e-maila lub na kopercie należy napisać „Opiekun MRM - Komisja Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa".
Termin składania dokumentów upływa 16 stycznia 2012 r.