1033 (633) 2012-01-05 - 2012-01-12

To też jest nałóg - spalanie odpadów

Dlaczego spalanie odpadów rozpatrujemy w kategoriach nałogu? Pojawia się regularnie, co roku, kiedy tylko przychodzą pierwsze, chłodniejsze dni. Można by pomyśleć, że spalanie odpadów w domowym piecu nikomu nie szkodzi, a jakże! Przecież zmniejsza się ich objętość, nie zajmują miejsca w koszu i nie czuć ich zapachu. Dzięki temu wszyscy są zadowoleni- ja mam ciepło w domu, nie trzeba płacić za wywóz i na wysypiska trafia mniej śmieci! Niestety!
Nic bardziej mylnego!
Spalanie śmieci we własnym piecu domowym jest niezgodne z przepisami prawa, w tym prawa lokalnego tzw. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Gdyni. Ponadto, takie postępowanie podlega karze grzywny. Podczas spalania odpadów w naszych domowych instalacjach, powstaje wiele szkodliwych związków, Stężenie rakotwórczych dioksyn i furanów jakie powstają podczas spalania śmieci w zbyt niskich temperaturach (czyli w domowych piecach) aż 1000-krotnie przekracza dopuszczalne normy. Co gorsza, pył, gaz i para z kominów unosi się bardzo nisko nad ziemią i szybko na nią opada, wzbogacając spożywane przez nas rośliny w niebezpieczne dla naszego zdrowia metale ciężkie. Nawet, jeśli unikniemy bezpośredniego kontaktu z substancjami unoszącymi się w powietrzu, trafią one do naszego organizmu wraz z pożywieniem, w myśl zasady że „nic w przyrodzie nie ginie".
Prócz problemów, jakie możemy mieć ze zdrowiem, istotnym elementem przemawiającym za szkodliwością spalania odpadów jest także ryzyko uszkodzenia samego pieca i kominów. Spalane w niskich temperaturach plastiki, kolorowe gazety, ubrania i inne odpady powodują osadzanie się w przewodach tzw. krustu sadzowego. Jest on mieszaniną sadzy, popiołu i wody. Wskutek jego osadzania się przekrój komina ulega zmniejszeniu i osłabia się jego ciąg. Ponadto, sadze mogą ulec zapaleniu wytwarzając bardzo wysoką temperaturę a to z kolei, może doprowadzić do wzrostu objętości gazów w kominie i jego rozsadzenia lub powstania licznych pęknięć, co w konsekwencji może doprowadzić nawet do pożaru domu i zaczadzenia!
Według statystyk KZG około 15% mieszkańców domków jednorodzinnych z terenu Związku przyznaje się do spalania odpadów w swoich domowych piecach, zaś według danych Komendy Głównej Straży Pożarnej 18% pożarów w Polsce zaliczanych jest do pożarów kominowych. Jest to bardzo dużo, a nasilenie pożarów spowodowanych uszkodzoną instalacją przypada w okresie jesienno-zimowym.
Co zrobić z odpadami, których nie można wyrzucać do zwykłego pojemnika, nie wolno także spalać w piecu? Rozwiązaniem jest segregacja odpadów oraz prowadzone przez KZG Punkty Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, które przyjmują od mieszkańców nieodpłatnie odpady takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, leki, baterie, akumulatory, pojemniki po farbach i lakierach, świetlówki, termometry itd.
Na terenie Miasta Gdyni zlokalizowanych jest pięć takich Punktów:
1. Gdynia - Witomino; ul. Konwaliowa 1 (czynny pon - sob, godz. 8.00 - 19.00);
2. Gdynia - Cisowa, ul. Chylońska 301 (czynny pon i śr, godz. 14.00 - 17.00 oraz sob, godz. 11.00 - 15.00);
3. Gdynia - Pogórze, ul. Żeliwna 3 (czynny wt i czw, godz. 14.00 - 17.00 oraz sob, godz. 11.00 - 15.00);
4. Gdynia - Karwiny, ul. Brzechwy 7 (czynny wt i czw, godz. 14.00 - 17.00 oraz sob, godz. 10.00 - 14.00);
5. Gdynia - Orłowo, teren obiektu PEWIK, ul. Kasztanowa 4A (czynny wt i czw, godz. 14.00 - 17.00 oraz sob, godz. 10.00 - 14.00).
Kontakt: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki", ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, www.kzg.pl, gospodarka odpadami: 58 624 66 11, dgo@kzg.pl ochrona środowiska, edukacja ekologiczna: 58 624 75 15,dos@kzg.pl.