1034 (634) 2012-01-13 - 2012-01-19

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci nieuczęszczające na co dzień do przedszkola na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne od godziny 9.00 do 14.00 w dniu 14.01.2012 r. do Przedszkola nr 29 Obłuże, ul. Unruga 53, tel. 58 625 09 67 oraz 21.01.2012 r. do Przedszkola nr 44 Karwiny, ul. Tatarczana 4, tel. 58 629 30 62.
Program jest realizowany z funduszy gminy Gdynia.
***
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) 11.01.2012 r. i 25.01.2012 r. do Przedszkola nr 7, ul. Władysława IV 56, nr tel. 58 620 01 44.
Program realizowany z funduszy gminy Gdynia.

ikona