1034 (634) 2012-01-13 - 2012-01-19

Komunikat MFWBiP NORDA

Trzecie posiedzenie Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA - odbyło się 4 stycznia br. w Urzędzie Gminy Choczewo.
Głównym tematem Forum było wspólne działanie dla osiągania korzyści, wynikających z grupowego zakupu energii. Zakupy dokonywane w imieniu kilkunastu czy kilkudziesięciu gminnych placówek (szkół czy przychodni zdrowia) pozwalają uzyskiwać od dostawcy energii wysokie rabaty. Możliwe jest dokonywanie grupowych zakupów dla obszaru kilku gmin - a docelowo - przez wszystkie gminy reprezentowane w Forum.
Koordynatorem prac Zespołu do przygotowania wspólnej oferty grupowego zakupu energii w obszarze działania Forum jest wójt gm. Choczewo - Wiesław Gębka.
Przyjęto do wiadomości sprawozdania z prac zespołu edukacyjnego Forum NORDA (burmistrz Rumi - Elżbieta Rogala Kończak) i gospodarki odpadami (burmistrz Redy - Krzysztof Krzemiński).
Do Forum przystąpił Andrzej Strzechmiński - burmistrz Łeby.
Czwarte posiedzenie Forum Metropolitalnego NORDA odbędzie się w Łebie i dotyczyć będzie współdziałania dla przygotowania sezonu turystycznego 2012 r. 

ikona