1034 (634) 2012-01-13 - 2012-01-19

Nagroda im. kpt. Leszka Wiktorowicza

Do 7 lutego 2012 roku zgłaszać można osoby i instytucje do Nagrody im. Kapitana Leszka Wiktorowicza - wybitnego człowieka morza, budowniczego i wieloletniego komendanta „Daru Młodzieży", wychowawcy pokoleń polskich marynarzy.
Nagroda została ustanowiona w celu uhonorowania wyjątkowych dokonań żeglarskich, osiągnięć w dziedzinie wychowania morskiego młodzieży lub kształtowania świadomości morskiej. Laureatem może być osoba fizyczna, grupa osób fizycznych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
Nagrodę przyznaje kapituła w składzie: Mariusz Wiktorowicz, syn Kapitana;
Czesław Dyrcz, Bractwo Kaphornowców (przewodniczący Kapituły);
Bohdan Sienkiewicz, Bractwo Kaphornowców;
Marek Łucyk, dyr. GOSiR-u;
Joanna Zielińska, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Sportu;
Waldemar Heflich, Press Club Polska.
Wyłonienie i ogłoszenie laureata nastąpi w połowie lutego 2012 w Gdyni, a wręczenie nagrody 4 marca 2012 w Warszawie.
Zwycięzca otrzyma medal oraz dziesięć tysięcy złotych. Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej: www.leszekwiktorowicz.pl.  

ikona