1035 (635) 2012-01-20 - 2012-01-26

Mały procent, wielka sprawa! - po gdyńsku

Aby dotrzeć z ideą kampanii do jak najliczniejszej grupy odbiorców w autobusach ZKM, jednostkach urzędu, radach dzielnic, oddziałach bibliotek oraz szkołach i przedszkolach umieszczone zostaną plakaty informujące o akcji.
Wydane zostaną także broszury zawierające opis procedury wpłaty 1% i materiały informacyjne dotyczące wszystkich organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego - mających siedzibę w Gdyni lub organizacji spoza Gdyni, które działają na rzecz miasta i włączyły się w kampanię. Każda z nich otrzyma także własną pulę ulotek, w formie zakładek do książek.
W centrach handlowych i na ulicach miasta będzie można spotkać wolontariuszy wraz z pracownikami Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z akcją i zachęcą do przekazania 1% podatku.
By ułatwić podatnikom dotarcie do informacji, od lutego w kolejnych numerach tygodnika „Ratusz" ukazywać się będzie lista organizacji wraz z opisem ich działalności.
Przygotowany zostanie także spot reklamowy, który będzie emitowany na stronie miejskiego portalu internetowego oraz we wspierających akcję mediach. Do 50 największych gdyńskich pracodawców oraz blisko 200 biur rachunkowych rozesłane zostaną materiały zachęcające do przekazania należnej części podatku na rzecz lokalnych organizacji.
Warto przypomnieć, że gdyńska kampania „Mały procent - wielka sprawa" została doceniona przez niezależnych obserwatorów życia publicznego, otrzymując m.in. tytuł „Kampanii Społecznej Roku 2010", przyznany przez Fundację Komunikacji Społecznej i portal kampaniespoleczne.pl, a w 2009 r. nagrodę specjalną w konkursie „100% z 1%", organizowanym przez tygodnik Newsweek Polska.
Wszystkie materiały o kampanii dostępne będą na stronie na stronie www.gdynia.pl/1procent, a szczegółowych informacji udzielą pracownicy Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych pod numerem telefonu: 58 661 35 41.  

ikona