Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1035 (635) 2012-01-20 - 2012-01-26

W środę Sesja Rady Miasta

W środę, 25 stycznia 2012 r. o godz. 12.00 w sali 105 Urzędu Miasta Gdyni rozpocznie się XVI Sesja VI kadencji Rady Miasta Gdyni. Projekt porządku obrad przewiduje dyskusję nad projektami uchwał w sprawie:
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - Medal Nr 46 (Andrzej Kołodziej),
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - Medal Nr 47 (Irena Muszkiewicz-Herok),
- nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI" - Medal Nr 48 (Ryszard Matyka),
- przekraczających zwykły zarząd zasad najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni,
- zawarcia w drodze bezprzetargowej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy al. Zwycięstwa 162 i 162A,
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kopernika 151-155,
- ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2012 roku,
- skargi pana Wojciecha Gołębiowskiego,
- o wspieraniu i szczególnej ochronie mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz rzemiosła na terenie Miasta Gdyni. 

ikona