1035 (635) 2012-01-20 - 2012-01-26

Zapisy do...

Akademia Morska w Gdyni ogłasza nabór na studia I i II stopnia na wydziały:
Wydział Elektryczny:
- studia niestacjonarne I stopnia - nabór prowadzony jest na kierunki: Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja
- studia niestacjonarne II stopnia: Kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Komputerowe Systemy Sterowania; Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, specjalność: Systemy i Sieci Teleinformatyczne.
Rejestracja elektroniczna i składanie dokumentów: do 31 stycznia 2012 roku.
Więcej informacji na stronie Wydziału Elektrycznego: we.am.gdynia.pl;
Wydział Mechaniczny:
- studia stacjonarne II stopnia kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, specjalność: Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych; specjalność: Inżynieria Eksploatacji Instalacji;
Rejestracja elektroniczna i składanie dokumentów: 16.01. - 14.02.2012 r.
Więcej informacji na stronie Wydziału Mechanicznego: wm.am.gdynia.pl;
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa:
- studia stacjonarne II stopnia tylko dla osób z tyt. inżyniera; kierunek: Towaroznawstwo specjalności: - Organizacja Usług Turystyczno Hotelarskich, - Handel i Usługi - Menedżer Produktu; Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością - Usługi Żywieniowe i Dietetyka.
Rejestracja elektroniczna i składanie dokumentów: 15.01. - 13.02.2012 r.
- studia niestacjonarne II stopnia tylko dla osób z tyt. inżyniera kierunek: Towaroznawstwo;
specjalności: - Organizacja Usług Turystyczno Hotelarskich;
- Handel i Usługi - Menedżer Produktu;
- Towaroznawstwo i Zarządzanie Jakością;
- Usługi Żywieniowe i Dietetyka;
- Menedżer Produktu Kosmetycznego.
Rejestracja elektroniczna i składanie dokumentów: 15.02. - 15.03.2012 r.
Więcej informacji na stronie Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa: wpit.am.gdynia.pl.
***
Centrum Kształcenia Języka Francuskiego przy Towarzystwie Przyjaźni Polsko - Francuskiej przyjmuje zapisy na semestr wiosenny dla początkujących i zaawansowanych, konwersacja, gramatyka z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz kursy dla dzieci. Dodatkowe informacje (www.tppfgdynia.pl) oraz w sekretariacie Towarzystwa przy ulicy Starowiejskiej 54/4 w godzinach między 16.00 - 19.30. Zapisy telefonicznie i drogą e - mailową - tppfgdynia@poczta.onet.pl lub bezpośrednio w sekretariacie.
***
Gdyńskie Centrum Kształcenia - Zaoczne Ogólnokształcące Licea dla Dorosłych, Gdynia, ul. Morska 192, tel. 58 663 73 04, tel. kom.: 666 856 410, prowadzi nabór do wszystkich klas, absolwentów szkół zawodowych, szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
***
Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Gdyni przyjmuje zapisy na zajęcia z języka niemieckiego dla młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania. Zajęcia organizowane są przy współpracy z GOETHE INSTITUT. Liczba miejsc ograniczona. Początek zajęć: połowa lutego.
Zapisy telefoniczne 13 oraz 16 lutego w godz. 11.00 - 12.30, tel. 513 37 46 46 lub 58 698 98 53. Zapisy w siedzibie przy ul. Świętojańskiej 132 odbędą się 13 lutego w godz. 16.00 - 17.30. Można zapisać się już teraz drogą mailową: e-mail: tpngdynia@op.pl, www.tpngdynia.dl.pl.
***
„Siesta" zaprasza osoby w wieku 50+ do zapisywania się do nowej grupy j. hiszpańskiego (poziom początkujący, rozpoczęcie zajęć - styczeń 2012). Można dopisywać się również do grup z języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego - każdy kurs na kilku poziomach zaawansowania. Zajęcia prowadzą również native speakerzy. Koszt od 10 zł za lekcję 60 minutową.
Informacje i zapisy: Gdynia, ul. Armii Krajowej 30 IV piętro; tel. 58 781 09 66, mail: info@siesta.pl. www.siesta.pl.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Gdyni, ul. Tatrzańska 40, ogłasza zapisy na rok szkolny 2012/2013 z rocznika 2006 lub 2005 - do klas pierwszych (dzieci z rocznika 2006 mogą być zapisane do szkoły zgodnie z wolą rodziców), z rocznika 2007 lub 2006 - do klas zerowych (nauka bezpłatna, świetlica, j. angielski). Placowka oferuje naukę w małolicznych klasach, lekcje kończą się nie później niż o godz. 13.30, opiekę świetlicy szkolnej od 7.00 do 17.00, bezpłatną terapię: pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną, gimnastykę korekcyjną, rytmikę, bezpłatną (od klas „0" ) naukę j. angielskiego, bezpłatną naukę j. kaszubskiego, liczne koła zainteresowań, SKS, rugby. Dodatkowo dzieci mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych oraz korzystać z bogatej oferty „Otwartej Szkoły". Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w godzinach: 8.00 - 14.00, telefonicznie: 58 620 66 64; fax: 58 620 66 64 lub e-mail:ssp26gdynia@wp.pl.
***
Żłobek Safari w Gdyni Chwarznie przy ul. Okrężnej 1A (2 min. od Obwodnicy Trójmiejskiej) przyjmuje zapisy dzieci w wieku 1- 3 lat. Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego (angielski, rytmika, logopedia, taniec, bajkoterapia, plastyka). Żłobek posiada pozytywne opinie Sanepidu oraz Straży Pożarnej. Szczegółowe informacje pod numerem 518 522 842 oraz na stronie: www.safari.edu.pl.
***
Twórczy Ośrodek pracy z dzieckiem i rodzicami - punkt przedszkolny „Mali Odkrywcy", ul. Wejherowska 21, zaprasza dzieci w wieku 2,5 - 9 lat:
- do punktu przedszkolnego „Mali Odkrywcy" (w godz. 6.00 - 17.00);
- do klubu dla dzieci (w godz. 12.00 - 22.00);
- na zajęcia rozwijające i wspierające dziecko i rodzinę;
- na popołudnia z bajką - czytanie bajek z zajęciami plastycznymi w piątki w godz. 17.30 - 18.30; Koszt zajęć 3 zł.
Tel. 607 310 024 lub e-mail: maliodkrywcy.gdynia@gmail.com. Więcej informacji na stronie internetowej: www.maliodkrywcy.home.pl.
***
Przedszkole Amerykańskie „Magiczny Zamek" posiada wolne miejsca w grupach młodszych na rok 2011/2012. Placówka realizuje nauczanie zgodne z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia odbywają się w dwóch językach: angielskim (również z native speakerem) i częściowo polskim. Wspomaga rozwój dzieci terapią logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną. Bogata oferta zajęć dodatkowych: rytmika, glottodydaktyka, tańce, karate, warsztaty kulinarne, plastyczne.
Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17, Chwarzno, tel. 517 195 596, www.magiczny-zamek.pl, magiczny-zamek@wp.pl.
***
Przedszkole Niepubliczne „Kubuś i Przyjaciele" oraz żłobek „Bayerek" w Gdyni przy ulicy Pawiej 29 A (Pustki Cisowskie) zapraszają dzieci w wieku od 1 do 5 lat. W ramach czesnego: całodzienne wyżywienie, monitoring, rytmika, język angielski, opieka psychologa i logopedy. Przedszkole czynne w godz. 6.30 - 18.00. Kontakt tel. 58 62 23 172, 535 860 086, www.atmbg.eu.
***
Trwają zapisy do „Akademii inteligencji" - warsztaty psychorozwojowe dla dzieci wspierające wszechstronny ich rozwój. Dwie grupy wiekowe - 4-7 lat, 8-12 lat.
Dodatkowe informacje i zapisy: Galeria Malucha/Fundacja BOMALIHU, ul. Traugutta 2, tel 58 621 13 88, galeriamalucha@wp.pl.
***
Fundacja „Magis" przyjmuje zapisy na kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego oraz do matury. W ofercie: kursy intensywne (2-3 miesięczne), weekendowe (obejmują 2 weekendy) oraz feryjne (do wyboru 1 lub 2 tygodnie ferii). Programy kursów są dostosowane do wymagań egzaminacyjnych. Zajęcia będą odbywać się w siedzibie Fundacji Magis oraz w Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni, ul. Tatrzańska 35. Więcej informacji na stronie: www.fundacjamagis.org.pl.
Zapisy na kursy: tel. 58 661 65 56, 664 92 52 52, lub e-mail: jam.kursy@gmail.com.
***
Fundacja „Magis" zaprasza dzieci w wieku 6 - 11 lat wraz z opiekunami na kolejną edycję zajęć laboratoryjnych zatytułowanych „POZNAJ ŚWIAT CHEMII". Odbędą się one 2 lutego 2012 r. (czwartek) w godzinach 13.00 - 14.30 w Gdyni przy ulicy Tatrzańskiej 35. Podczas zajęć dzieci będą wykonywały proste doświadczenia chemiczne rozwijając umiejętność obserwacji i kształtując dociekliwość badawczą właściwą dla nauk przyrodniczych. Jednocześnie będą się dobrze bawiły. Zgłoszenia oraz dodatkowe pytania prosimy kierować do: FUNDACJA MAGIS, tel. 58 61 65 56, 664 92 52 52, bądź e-mail: jam.kursy@gmail.com.
***
YMCA Gdynia, zaprasza Seniorów na kurs komputerowy, wszystkie poziomy. Zapisy trwają od 16 stycznia br. w godz. od 9.00 - 15.00 w YMCA Gdynia, ul. Żeromskiego 26, tel. 58 620 31 15 w. 24. Zajęcia startują 13 lutego br.
***
„Pomysłodalnia" ogłasza nabór kobiet do artystycznego przedsięwzięcia wokalnego „Chórraa. Czas kobiet". Zaprasza panie w wieku od 18 roku życia (bez górnego limitu wieku). Planowany zespół chórzystek to 25 osób. Kryterium przyjęcia będzie kolejność zgłoszeń, silna motywacja i chęć pracy w grupie pod kierunkiem dyrygenta w celu publicznego występu. O przyjęciu nie będą decydowały umiejętności muzyczne czy wokalne oraz doświadczenie chóralne. Spotkania chóru będą się odbywały raz w tygodniu przez 2 h w budynku Gdyńskiego Liceum Autorskiego. Wszystkie działania będą prowadzone w formie zajęć grupowych. Osobą prowadzącą chór będzie solistka Teatru Muzycznego, Renata Gosławska, mająca bogate doświadczenie wokalne i dyrygenckie. Zajęcia odpłatne, 40 zł miesięcznie. Zgłoszenia należy kierować do 6.02.2012 r. na adres: pomyslodalnia@razem.pl lub telefonicznie pod nr tel. 782 976 318. Szczegóły na stronie: www.pomyslodalnia.pl. 

ikona