Trzy gdyńskie kąpieliska – Redłowo, Śródmieście i Babie Doły są otwarte dla mieszkańców i turystów.
1035 (635) 2012-01-20 - 2012-01-26

Zapraszamy ptaki do Gdyni już po raz XIV

Miasto Gdynia oraz Liga Ochrony Przyrody zapraszają do kolejnej już XIV edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni" na wykonanie karmników i budek lęgowych.
Konkurs cieszy się w Gdyni bardzo dużą popularnością. Dotychczas wzięło w nim udział prawie dwa i pół tysiąca uczestników. Głównym celem konkursu jest lepsze poznanie gatunków ptaków żyjących w mieście oraz włączenie młodzieży w działania na rzecz ochrony przyrody.
Budki lęgowe są też uzupełnieniem miejsc lęgowych dla ptaków - dziuplaków, którym wycinanie starych drzew ogranicza możliwości zakładania gniazd. Wieszane dla sikor na kasztanowcach mają zachęcić te sympatyczne i dobrze u nas znane ptaszki do walki z owadzim szkodnikiem - szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.
Konkurs adresowany jest do wszystkich miłośników ptaków, głównie jednak do uczniów gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjów.
Prace należy składać w Archiwum Miejskim przy ul. Armii Krajowej 44 (budynek przychodni) od 8 do 22 lutego 2012 r. w godz. 13.00 - 15.00 (od poniedziałku do piątku). Rozstrzygnięcie konkursu w marcu 2012 r.
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: budka lęgowa i karmnik. Jedna osoba może złożyć w konkursie tylko jedną pracę - karmnik lub budkę lęgową. Autorom najlepszych prac, a także szkołom, których uczniowie dostarczą najwięcej prac spełniających warunki konkursu, przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
Po zakończeniu konkursu budki lęgowe i karmniki zostaną rozdane wszystkim chętnym pod warunkiem, że zobowiążą się zawiesić je na swoim terenie i dbać o nie.
Szczegółowe informacje o konkursie (regulamin oraz instrukcja wykonania budki) można uzyskać w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta, tel. 58 668 84 82 oraz na stronie internetowej www.gdynia.pl/wszystko/o/gdyni/srodowisko/info/5023_47194.html. 

ikona