1036 (636) 2012-01-27 - 2012-02-02

Grupy wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3:

- zaprasza rodziny i opiekunów, którym bliski jest los osób cierpiących na różne typy otępień, w tym otępienie alzheimerowskie do uczestniczenia w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się 15 lutego 2012 r. o godz.16.30.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt do 10.02.2012 r. roku z Iwoną Wach, tel. 58 622 36 03.

- organizuje zajęcia wspierające z psychologiem i neurologopedą dla osób dorosłych z zaburzeniami o typie afazji. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje i zgłoszenia pod nr tel. 58 622 36 03.