1036 (636) 2012-01-27 - 2012-02-02

Wolontariat –włącz się!

Zapraszamy niepracujących mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w projekcie: „Wolontariat - włącz się!". 

Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy:
- uczniów/absolwentów w wieku 15 - 26 lat, którzy kończą szkołę/studiują w trybie zaocznym, ukończyły studia wyższe;
- osoby w wieku 50+;
- osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.

Udział w projekcie to:
- wsparcie doradcy zawodowego;
- szkolenia specjalistyczne dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczestnika;
- szkolenia przygotowujące do podjęcia wolontariatu;
- trzymiesięczny wolontariat (8 godzin tygodniowo) w wybranej organizacji lub instytucji;
- trzymiesięczny płatny staż (pół etatu) w wybranej organizacji lub instytucji.

Jeżeli chcesz zgłosić się do projektu lub masz więcej pytań zapraszamy do odwiedzenia strony www.kiwi.org.pl/wlaczSie lub biura:
Gdynia Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia, tel. 58 698 29 99, e-mail: magdalena.zyniewicz@undp.org.