Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1037 (637) 2012-02-03 - 2012-02-09

Po XVI sesji Rady Miasta Gdyni

25 stycznia odbyła się XVI w bieżącej VI kadencji samorządu sesja Rady Miasta Gdyni. Radni przyjęli 12 uchwał, a wśród nich:
- Radni podjęli trzy uchwały w sprawie nadania Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni". Otrzymają go: Andrzej Kołodziej, Irena Muszkiewicz-Herok, Ryszard Matyka.
Andrzej Kołodziej
jako 18-latek przyjechał do Gdańska i został zatrudniony w Stoczni Gdańskiej im. Lenina jako monter. W 1978 r. rozpoczął współpracę z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Wstąpił do Wolnych Związków Zawodowych, w których zajmował się drukowaniem niezależnego pisma „Robotnik Wybrzeża" oraz kolportażem prasy i wydawnictw drugoobiegowych na terenie Stoczni Gdańskiej. Pod koniec stycznia 1980 r. wraz z Anną Walentynowicz został wyrzucony z pracy w stoczni za próbę zorganizowania strajku w obronie Lecha Wałęsy i innych pracowników zwolnionych z „Elektromontażu". 14 sierpnia przyjęto go do pracy w Stoczni Gdyńskiej im. Komuny Paryskiej. Następnego dnia został inicjatorem strajku i przewodniczącym Komitetu Strajkowego. Andrzej Kołodziej był także wiceprzewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Gdańsku i jednym z sygnatariuszy Porozumień Sierpniowych 31 sierpnia 1980 r. Został wiceprzewodniczącym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność" w Gdańsku.
Dwa miesiące przed wprowadzeniem stanu wojennego próbował przekroczyć granicę polsko-czechosłowacką w celu spotkania z opozycjonistami z Karty 77. Parę dni później został aresztowany przez czechosłowackie Bezpieczeństwo Państwowe. W kwietniu 1982 r. skazano go na 21 miesięcy więzienia. Po odsiedzeniu całego wyroku został przekazany polskiej Służbie Bezpieczeństwa, która 20 lipca 1983 r. wypuściła go na wolność.
Andrzej Kołodziej nie porzucił działalności antykomunistycznej. Rozpoczął współpracę z podziemną Solidarnością i zajął się m.in. drukowaniem i budową struktur związku. Wiosną 1984 r. utworzył Oddział Trójmiasto „Solidarności Walczącej". Rok później został członkiem Komitetu Wykonawczego „SW", a w listopadzie 1987 r., po aresztowaniu Kornela Morawieckiego (przywódcy „Solidarności Walczącej"), przewodniczącym „SW". W styczniu 1988 r. został aresztowany przez SB i oskarżony o działalność terrorystyczną. Dzięki mediacji episkopatu Polski, władze skłoniły jego i Morawieckiego do wyjazdu na leczenie do Włoch, oznajmiając, że Kołodziej jest chory na raka.
W 1990 r. Andrzej Kołodziej powrócił do kraju. Obecnie mieszka w Gdyni. W 2006 r. został przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 r. wydano jego książkę „Gdyńscy komunardzi. Sierpień 1980 w Stoczni Gdynia".
Irena Muszkiewicz-Herok od wielu lat angażuje się w działania na rzecz rozwoju gdyńskiej i pomorskiej przedsiębiorczości. Od 1996 r. jest Członkiem Zarządu, a od 2003 r. Prezesem Zarządu Fundacji Gospodarczej w Gdyni. Czynnie uczestniczy w opracowywaniu strategii i programów mających na celu walkę z problemem bezrobocia w naszym regionie.
Wśród wielu zasług laureatki należy wymienić jej bezcenny wkład w budowanie programu współpracy gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Irena Muszkiewicz-Herok od pierwszej edycji pełni także funkcję sekretarza jury konkursu „Gdyński Biznesplan". Ponadto była pomysłodawczynią projektów z zakresu aktywizacji zawodowej osób długotrwale pozostających bez pracy oraz wielu szkoleń i warsztatów.
Projekty realizowane przez Fundację Gospodarczą są niezwykle innowacyjne i pozwalają na wdrażanie efektywnych rozwiązań. Jako przykład wymienić można m.in. Pomorskie Miasteczko Zawodów, dzięki któremu mieszkańcy Gdyni mogą otrzymać bezpłatną pomoc przy podejmowaniu decyzji zawodowych. Fundacja realizuje także projekty skierowane do osób powyżej 45 roku życia - „Moja firma - moja przyszłość" oraz poniżej 25 roku życia - „Dobry Start", które pomogły w utworzeniu w Gdyni 50 nowych firm.
Ryszard Matyka przez 14 lat pracował w Stoczni im. Komuny Paryskiej (później Stoczni Gdynia S.A.). W 1991 r. został dyrektorem w nowo założonej spółce Vistal Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim. Za główny profil działalności firma przyjęła budowę mostów i konstrukcji okrętowych. W 1994 r. Ryszard Matyka odszedł ze stoczni, by rok później zostać Prezesem Zarządu spółki Vistal Sp. z o.o. Firma przeniosła się do Gdyni i stała się rozpoznawalną marką w polskim budownictwie mostowym.
Przełomowym okresem w historii rozwoju firmy były lata 2008-2010. W tym czasie spółka wybudowała jedną z najnowocześniejszych wytwórni konstrukcji stalowych w Polsce. Nazwę firmy zmieniono na Vistal Gdynia S.A. Dzisiaj jest ona liderem Grupy Kapitałowej Vistal - dziesięciu spółek córek, z których dziewięć ma siedzibę w Gdyni. W ciągu 20 lat działalności firma wybudowała ponad 120 obiektów mostowych na terenie całej Polski oraz współuczestniczyła w budowie kilkunastu statków i innych konstrukcji morskich.
Od trzech lat firma Vistal Gdynia S.A. jest sponsorem tytularnym zespołu Ekstraklasy Piłki Ręcznej Kobiet Vistal Łączpol Gdynia. Wspiera również młodzieżowy klub sportowy MKS Vistal Łączpol Gdynia.
Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju miasta oraz rozsławianie Gdyni w kraju i na świecie. Jego laureatami mogą zostać obywatele polscy i cudzoziemcy oraz organizacje społeczne, zawodowe, przedsiębiorstwa i instytucje. Rocznie można nadać nie więcej niż trzy medale. Ich wręczenie odbywa się na uroczystej sesji Rady Miasta z okazji nadania Gdyni praw miejskich.
- Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Gdynia w 2012 r.
Warto zaznaczyć, że w Gdyni działają trzy apteki całodobowe:
- dyżurna przy Placu Kaszubskim 8, tel. 58 620 58 58;
- dyżurna przy ul. Chwaszczyńskiej 21C, tel. 58 660 80 80;
- Superapteka Plus przy ul. Starowiejskiej 34, tel. 58 620 19 82.
Treść uchwał na stronie internetowej: www.gdynia.pl/wladze/rada/7396_73989.html.