Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
1038 (638) 2012-02-10 - 2012-02-16

Bezpłatne konsultacje

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria" przy ul. Traugutta 2 zaprasza na bezpłatne konsultacje w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania ze środków NFZ, MOPS, PFRON na: zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zakup przedmiotów ortopedycznych, zakup środków pomocniczych (umożliwiających lub znacznie ułatwiających funkcjonowanie) oraz likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
Z porad mogą skorzystać pacjenci, osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie. Konsultacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00 w biurze Flandrii przy (wejście od ul. Władysława IV).