UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1038 (638) 2012-02-10 - 2012-02-16

Przyłącz się do wolontariatu

Projekt „Wolontariat - włącz się!" skierowany jest do niepracujących mieszkańców województwa pomorskiego. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy:
• uczniów/absolwentów w wieku 15-26 lat, którzy kończą szkołę/studiują w trybie zaocznym, ukończyły studia wyższe;
• osoby w wieku 50+ (kobiety do 59 roku życia, mężczyźni do 64 roku życia);
• osoby z orzeczoną niepełnosprawnością.
Uczestnicy projektu spotkają się z doradcą zawodowym - stworzą Indywidualny Plan Działania, wspólnie napiszą życiorys, list motywacyjny. Przejdą specjalistyczne szkolenie z zakresu organizacji imprez sportowych i kulturalnych np. kurs prawa jazdy, obsługa imprez masowych, animacja czasu wolnego itp. Poznają możliwości rozwoju zawodowego jakie daje wolontariat. Odbędą również trzymiesięczny płatny staż w wybranej organizacji lub instytucji zajmującej się kulturą lub sportem.
Więcej na: www.kiwi.org.pl/wlaczSie lub biurze: Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) przy al. Zwycięstwa 96/98. Tel. (58) 698 29 99.

***
Klub Młodzieżowy św. Mikołaja zaprasza młodzież do współtworzenia projektu „Młodzież pomaga hospicjum". Początek projektu 14 lutego br. Spotkania od wtorku do piątku w godz. 16.00-19.30. Chcesz pomagać dołącz i przyjdź na ul. Św. Mikołaja 1 do Gdyńskiego Stowarzyszenia Świętego Mikołaja Biskupa. Więcej na: www.bpmikolaj.pl