UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
1038 (638) 2012-02-10 - 2012-02-16

Rusza rekrutacja do Gdyńskiej Szkoły Filmowej

15 lutego 2012 r. rozpocznie się rekrutacja na wydział reżyserski Gdyńskiej Szkoły Filmowej, w której mogą wziąć udział wszyscy absolwenci szkół średnich. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do 15 maja 2012 r.
Rekrutacja składa się z trzech etapów. W pierwszym kandydaci muszą przesłać lub dostarczyć niezbędne dokumenty (umieszczone w podpisanej teczce) do sekretariatu Gdyńskiej Szkoły Filmowej, na adres: ul. Folwarczna 2, 81-547 Gdynia, z dopiskiem REKRUTACJA GSF 2012.
Wymagane są: wypełniony i podpisany wniosek rekrutacyjny (dostępny na stronie internetowej: www.gsf.pl), świadectwo maturalne lub świadectwo ukończenia szkoły średniej, dwa zdjęcia legitymacyjne, kserokopia dowodu osobistego, życiorys wraz z uzasadnieniem: Dlaczego chcę być słuchaczem Gdyńskiej Szkoły Filmowej?, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie reżysera, pisemne potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w formie przelewu na konto bankowe Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni lub gotówką w sekretariacie GSF. Opłata wynosi 150 zł.
Kandydaci muszą dołączyć także prace składające się na ich dorobek artystyczny:
- krótki film fabularny, dokumentalny lub animowany (od 15 sekund do 10 minut), zrealizowany w dowolnej technice i umieszczony na płycie DVD-Video lub w postaci plików, w jednym z popularnych formatach - MOV, MPEG, MP4 lub AVI;
- prace literackie podpisane imieniem i nazwiskiem: pomysł na scenariusz krótkiego filmu fabularnego (do 5400 znaków ze spacjami); pomysł na scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego, którego bohater związany jest z Gdynią, Sopotem, Gdańskiem lub Kaszubami (do 1800 znaków ze spacjami);
- prace fotograficzne na zadany temat (do wyboru): „Moja Europa!" lub „Jak żyć?", prace fotograficzne należy opisać (zatytułować) wybranym tematem zadania;
- kandydaci mogą dołączyć do teczki inne, własne prace: filmowe, literackie, fotograficzne lub plastyczne - dokumentujące aktualny dorobek artystyczny.
15 czerwca zostanie ogłoszona lista kandydatów dopuszczonych przez komisję rekrutacyjną do egzaminów wstępnych, które odbędą się w dniach 30 czerwca - 3 lipca. Złożą się na nie cztery zadania: scenariuszowe - napisanie krótkiej opowieści filmowej na zadany temat, narracyjne - ułożenie historii na podstawie fotosów z filmu fabularnego, praca z aktorem - wyreżyserowanie scenki na zadany temat, dodatkowe ćwiczenie egzaminacyjne (w przypadku wątpliwości w ocenie kandydata).
3 lipca zostanie ogłoszona lista kandydatów dopuszczonych przez komisję rekrutacyjną do ostatniego etapu rekrutacji - rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 4 lipca. Dzień później, 5 lipca, poznamy nazwiska przyszłych słuchaczy szkoły (maksymalnie 15).
Przypominamy, że GSF jest szkołą bezpłatną, nie pobiera od swych słuchaczy czesnego.
Gdyńska Szkoła Filmowa, pierwsza w Polsce Północnej szkoła filmowa, powstała w styczniu 2010 r. z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, Leszka Kopcia - Dyrektora Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Roberta Glińskiego - Rektora PWSFTViT w Łodzi i Jurka Radosa - pomysłodawcy i realizatora Pomorskich Warsztatów Filmowych.
Ćwiczenia i zajęcia praktyczne, wykłady, seminaria, opiekę artystyczną oraz indywidualne konsultacje realizują doświadczeni wykładowcy, znakomici twórcy filmowi, m.in.: Mirosław Bork, Sławomir Fabicki, Milenia Fiedler, Robert Gliński, Paweł Huelle, Andrzej Jaroszewicz, Krzysztof Kornacki, Rafał Listopad, Grzegorz Łoszewski, Paweł Łoziński, Kamil Przełęcki, Mirosław Przylipiak, Sławomir Pultyn, Wojciech Staroń i Andrzej Titkow.
Szczegółowe informacje, w tym regulamin rekrutacji, znajdują się na stronie internetowej: www.gsf.pl.