1040 (640) 2012-02-24 - 2012-03-01

Bezpłatna pomoc prawna w dzielnicach

Doradcy Biura Porad Obywatelskich pełnią dyżury w siedzibach wybranych rad dzielnic. W marcu 2012 dyżury prawników odbędą się w następujących miejscach i terminach:

RADA DZIELNICY

DYŻURY PRAWNIKÓW

NAJBLIŻSZY TERMIN

Mały Kack

ul. Halicka 8, SP nr 13

II czwartek m-ca, godz. 17.00 -19.00

8 marca

Witomino Radiostacja

ul. Narcyzowa 6, I Akademickie Liceum Ogólnokształcące

IV wtorek m-ca, godz. 17.00 -19.00 IV czwartek m-ca, godz. 17.00 - 19.00

22 i 27 marca

Witomino Leśniczówka

ul. II MPS 9, Spółdzielnia BAŁTYK 

III czwartek m-ca, godz. 17.00 - 19.00

15 marca

Pustki Cisowskie – Demptowo

ul. Czeremchowa 1, NZOZ

III środa m-ca, godz. 12.00 - 15.00

21 marca

Chwarzno Wiczlino

ul. Jowisza 60, SP nr 48

II środa m-ca, godz. 17.00 - 19.00

14 marca

Grabówek

ul. Grabowo 12, SP nr 17

I czwartek m-ca, godz. 17.00 - 18.00

1 marca

Oksywie

ul. Godebskiego 8, SP 33

I wtorek m-ca, godz. 17.00 - 18.30

6 marca