1040 (640) 2012-02-24 - 2012-03-01

Grupa wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni przy ul. Wąsowicza 3 serdecznie zaprasza rodziny i opiekunów, którym bliski jest los osób cierpiących na różne typy otępień, w tym otępienie alzheimerowskie do uczestniczenia w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się dnia 14 marca 2012 r. o godz.16.30.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr telefonu 58 622 36 03.