Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1040 (640) 2012-02-24 - 2012-03-01

Metropolitarne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA

Na zaproszenie burmistrza miasta Łeby, Andrzeja Strzechmińskiego, i pod jego przewodnictwem, w dniu 20 lutego br. w Porcie Jachtowym w Łebie odbyło się kolejne Metropolitarne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA.
Tematem przewodnim była promocja i turystyka obszaru NORDA, w tym: stworzenie „dobrych praktyk" wspólnej promocji, połączenie produktów turystycznych już istniejących oraz powstanie wspólnej oferty turystycznej dla obszaru NORDA. W spotkaniu uczestniczyło około 40 przedstawicieli z 18 gmin członkowskich.
Gospodarze zaprezentowali walory turystyczne i promocyjne Łeby, korzystając z doświadczenia oraz wsparcia merytorycznego Księstwa Łeby i „Zdrowotel Łeba", z tematem Nordic Walking.
Swoje prezentacje przygotowały również: miasto Gdynia, miasto Wejherowo, gmina Wejherowo, gmina Kosakowo, starostwo powiatowe w Lęborku oraz Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.
Powołano (czwarty) zespół zadaniowy ds. wspólnej promocji turystycznej.
Następne Forum odbędzie się w kwietniu w Krokowej. Tematem spotkania będą przede wszystkim podsumowania oraz sprawozdania z prac dotychczas powołanych zespołów współpracy tj.: zespół ds. zagospodarowania odpadów, zespół ds. oświaty, zespół ds. polityki energetycznej oraz nowo powołany zespół ds. promocji turystycznej.