1040 (640) 2012-02-24 - 2012-03-01

Pracownicy UM roznoszą decyzje podatkowe

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni informuje, że pracownicy będą roznosić decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości na rok 2012. Dostarczanie decyzji mieszkańcom Gdyni odbywać się będzie:

· od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00;
· w soboty w godzinach od 10.00 do 16.00;

Każdy z pracowników będzie posiadał aktualną legitymację pracowniczą. Wpłat podatku od nieruchomości dokonywać można:

1. w placówkach pocztowych;

2. przelewem bankowym na konto
NORDEA Bank Polski S.A. w Gdyni
36 1440 10 26 0000 0000 0033 4995;

3. Bez dodatkowych opłat

W oddziałach Banku Nordea na terenie Gdyni:
- ul. 3 Maja 27/31;
- ul. Kartuska 3
- ul. Kielecka 2;
- ul. Kilińskiego 10;
- ul. Starowiejska 41/43;
- pl. Górnośląski 17;
- ul. Gen. Marii Wittekówny 2;

W siedzibach Urzędu Miasta Gdyni od poniedziałku do piątku:
- al. Piłsudskiego 52/54 w godz. 8.00 - 15.00;
- ul. 10 Lutego 24 w godz. 8.00 -16.00.