1040 (640) 2012-02-24 - 2012-03-01

Turniej - debata 2012 dla młodych

Stowarzyszenie „Młodzi Demokraci Gdynia" i Trójmiejska Akcja Filozoficzna zapraszają gdyńskich licealistów do udziału w projekcie edukacyjnym - Turniej Debat.
Celem jest popularyzowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz zachęcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych do refleksji nad otaczającą rzeczywistością i ukształtowania swoich własnych poglądów. Dwuosobowe drużyny z różnych liceów zmierzą się w retorycznych pojedynkach i na drodze systemu pucharowego wyłaniani będą zwycięzcy. Przebieg takiego pojedynku będzie następujący: drużyny losują tezę, o którą będą się spierać, a następnie losują, która drużyna będzie „za", a która „przeciw" tezie. O zwycięstwie decyduje spryt i siła argumentu. Zgłoszenia i informacje: www.gdynia.smd.org.pl.
Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość uczestników. Ponadto uczestnicy mogą zgłaszać się sami. Zgłoszenia powinny zawierać imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, adres uczestników oraz nazwę ich szkoły.
Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 1 marca 2012 r.