1040 (640) 2012-02-24 - 2012-03-01

Warsztaty plastyczne - „Batik-malowanie na tkaninie".

Klub „Wzgórze od Juniora do Seniora" mieszczący się w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka 1 zaprasza mieszkańców Wzgórza św. Maksymiliana na cotygodniowe warsztaty plastyczne zatytułowane „Batik-malowanie na tkaninie".

Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 marca 2012 r. (środa) w godz.15.00 - 17.00. Zapisy przyjmuje prowadząca warsztaty, artysta plastyk Wanda Frąckowska, tel. 502 143 165, 58 622 57 82. Zajęcia finansowane są ze środków budżetowych rady dzielnicy