1042 (642) 2012-03-09 - 2012-03-15

Najlepsi z ekologii

29 lutego 2012 r. w Zespole Szkół Ekologicznych odbył się Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny Potyczki Odpadowe. W konkursie wzięli udział uczniowie trzecich klas gimnazjalnych.
Podczas pierwszego etapu młodzież rozwiązywała test dotyczący gospodarowania odpadami, a potem tworzyła rzeźby z opakowań papierowych i plastikowych. W drugim etapie gimnazjaliści przedstawiali scenki rodzajowe o tematyce ekologicznej. Oto zwycięzcy konkursu:
- I miejsce Gimnazjum w Mostach;
- II miejsce Gimnazjum nr 13 w Gdyni;
- III miejsce Gimnazjum w Chwaszczynie.
Uczestnicy konkursu wykazali się nie tylko dużą wiedzą merytoryczną dotyczącą ochrony naszego środowiska, ale także pomysłowością i poczuciem humoru.