1042 (642) 2012-03-09 - 2012-03-15

Pomorskie Miasteczko Zawodów zaprasza

Działania realizowane w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów przez Fundację Gospodarczą w Gdyni:
- Doradztwo biznesowe*;
- Poradnictwo zawodowe (redagowanie CV i listów motywacyjnych, pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej)*;
- Jak napisać biznesplan - warsztaty - 19 - 20.03.2012 r.
- Podstawy edytora tekstu WORD - 21 - 22.03.2012 r.
- Obsługa Klienta - 27 - 28.03.2012 r.
- Podstawy korzystania z Internetu 26.03.2012 r.
- Podstawy korzystania z poczty elektronicznej - 29.03.2012 r.
* wymaga wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
Uwaga! Przy zapisach na szkolenia pierwszeństwo mają osoby zgłaszające się osobiście! Zapisy telefoniczne od 25 dnia miesiąca od godz. 9.00.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel. 58 622 20 52, 622 60 17, 622 95 43 lub o zgłaszanie się osobiście do Pomorskiego Miasteczka Zawodów (w siedzibie Fundacji Gospodarczej), Gdynia, ul. Olimpijska 2, pokój 101-102 i 103 (I p.). Strona internetowa: www.fundacjagospodarcza.pl. Działalność Pomorskiego Miasteczka Zawodów jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Gdyni.