1042 (642) 2012-03-09 - 2012-03-15

Urząd Pracy szkoli i dofinansowuje

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
- „NIE PRZEGAP" - celem projektu jest przygotowanie do wejścia na rynek pracy oraz wykreowanie innowacyjnych, dynamicznych przedsiębiorców wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, w szczególności: w wieku do 24 lat, powyżej 50 lat, niepełnosprawnych. W 2012 roku w projekcie przewiduje się następujące formy wsparcia:
• szkolenia zawodowe:
- „Kucharz kuchni regionalnej". REKRUTACJA: 19 - 23.03.2012 r.
- „Jak założyć własną firmę", po szkoleniu osoby będą miały możliwość otrzymania jednorazowej dotacji. Rekrutacja: od 27 lutego.
• jednorazowe, bezzwrotne środki na założenie własnej działalności gospodarczej.
Informacje:
w pok. 102,103 - szkolenia, tel. 58 620 49 54 wew.102,103 w godzinach od 8.00 do 15.00;
w pok. 107, 108 - dotacje, tel. 58 620 49 54 wew.107, 108 w godz. od 8.00 do 15.00.
- „WYJDŹ Z CIENIA" - celem projektu jest dostosowanie kwalifikacji zawodowych i przygotowanie do podjęcia zatrudnienia wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, w szczególności: w wieku do 24 lat, powyżej 50 lat, niepełnosprawnych. W 2012 roku w projekcie przewiduje się następujące formy wsparcia:
• szkolenia zawodowe
- „Księgowość od podstaw", rekrutacja: 9.03.2012 r.;
- „Pracownik administracyjno - biurowy", rekrutacja: 2.04.2012 r.;
- „Kadry i płace", rekrutacja: 30.03. 2012 r.;
- „Pokojowa z elementami języka angielskiego", rekrutacja: 5.04.2012 r.
Po zakończeniu udziału w szkoleniu uczestniczki przejdą 4 - miesięczny staż.
Informacje:
w pok. 102,103 - szkolenia, tel. 58 620 49 54 wew.102,103 w godzinach od 8.00 do 15.00;
w pok. 109 - staże, tel. 58 620 49 54 wew. 109 w godzinach od godz. 8.00 do 15.00.
***
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni realizuje projekt konkursowy MÓJ BIZNES II skierowany do osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu), zamieszkałych w województwie pomorskim, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, w szczególności do osób z wykształceniem co najwyżej średnim. W ramach projektu realizowane będzie: poradnictwo zawodowe, psychologiczne i biznesowe, szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej i przedsiębiorczości, jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności (do 40 000 zł), wsparcie pomostowe (w okresie pierwszych 12-stu m-cy prowadzenia działalności).
Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w II turze projektu odbędzie się 12.03.2012 r. o godz. 13.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni, II piętro sala konferencyjna.
Przyjmowanie Formularzy Rekrutacyjnych od 12.03.2012 r. do 26.03.2012 r.
Dodatkowe informacje na stronie www.pupgdynia.pl oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, pok.116, tel. 58 620 49 54 w. 110 lub 116.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.