1042 (642) 2012-03-09 - 2012-03-15

Zapisy do...

ŻŁOBEK U CIOCI KLOCI - opieka nad dziećmi do lat 3 na Dąbrowie zaprasza maluszki od 10 miesiąca. Fachowa opieka, małe grupy i przyjazna atmosfera.
Więcej na stronie: www.uciocikloci.pl, tel 601 663 622.
***
Niepubliczne Przedszkole „Kubuś i Przyjaciele" oraz żłobek „Bayerek" zapraszają dzieci od 1 roku do 5 lat. W ramach czesnego: całodzienne wyżywienie, język angielski, dogoterapia, rytmika, urodziny, monitoring. Więcej informacji na stronie internetowej www.atmbg.eu lub pod nr telefonu: 535 86 00 86.Trwają zapisy na rok szkolny 2012/2013.
***
Niepubliczne Przedszkole „Świat Smyka", Chylonia, ul. Rozewska 25-29, www.swiatsmyka@swiatsmyka.pl - wpisane do rejestru ewidencji placówek niepublicznych - ogłasza nabór na nowy rok przedszkolny 2012/2013. Zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. W ramach pobytu w przedszkolu dzieci uczestniczą w zajęciach z j. angielskiego, informatyce, zajęciach plastycznych i tanecznych oraz warsztatach naukowych i wyobraźni. Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 605 29 07 69 oraz na miejscu w placówce.
***
Niepubliczne Przedszkole PROMYCZEK, Gdynia - Chwarzno, ul. Merkurego 6, rozpoczyna zapisy dzieci na nowy rok szkolny 2012/2013. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach wiekowych 3, 4 i 5 lat. Czesne już od 350 zł/m-c. W ramach czesnego stałe zajęcia dodatkowe (j. angielski, rytmika, zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe z elementami muzyki wg Veroniki Sherborne, profilaktyka logopedyczna). Szczegóły na stronie internetowej: www.promyczekgdynia.pl lub pod nr tel. 508 878 701.
***
Przedszkole Mali Samarytanie (Angielskie Przedszkole) przy ul. Chwarznieńskiej 136, prowadzi zapisy (marzec) dzieci w wieku 2,5-5 lat na rok szkolny 2012. Komfortowe warunki lokalowe dla 30 dzieci. Nowoczesne metody edukacji przedszkolnej oraz nauki języka angielskiego. Czesne 440 zł. Tel. 58 624 10 71, kom. 697 72 68 81, www.mali.samarytanie.pl, e-mail: fundacja@samarytanie.pl. Placówka w każdą sobotę w godz. 8.00 - 12.00 oferuje opiekę nad dziećmi, podczas której prowadzone są m.in. zajęcia ogólnorozwojowe, ruchowe, muzyczne - głównie w języku angielskim. Adres: Przedszkole Mali Samarytanie ul. Chwarznieńska 136, info e-mail: mali@samarytanie.pl lub tel. 58 624 10 71 oraz 510 709 509 - po 16.00.
***
Przedszkole Amerykańskie Magiczny Zamek posiada wolne miejsca w grupach młodszych na rok 2011/2012. Jako placówka oświatowa realizuje nauczanie zgodne z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zajęcia odbywają się w dwóch językach: angielskim (również z native speakerem) i częściowo polskim. Wspomaga rozwój dzieci terapią logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną. Bogata oferta zajęć dodatkowych: rytmika, glottodydaktyka, tańce, karate, warsztaty kulinarne, plastyczne. Punkt Przedszkolny Magiczny Zamek, ul. Kwadratowa 17, Chwarzno. Tel. 517 195 596, www.magiczny-zamek.pl, magiczny-zamek@wp.pl.
***
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 26 im. Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Tatrzańska 40 ogłasza zapisy na rok szkolny 2012/2013:
1. z rocznika 2006 lub 2005 - do klas pierwszych;
2. z rocznika 2007 lub 2006 - do klas zerowych (nauka bezpłatna, świetlica, j.angielski).
Placówka zapewnia: naukę w małolicznych klasach, lekcje kończą się nie później niż o godz. 13.30, opiekę świetlicy szkolnej od 7.00 - 17.00, bezpłatną terapię: pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną, gimnastykę korekcyjną, rytmikę, bezpłatną (od klas „0") naukę j. angielskiego, bezpłatną naukę j. kaszubskiego, dobrze wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, liczne koła zainteresowań, SKS, rugby. Dodatkowo dzieci mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych oraz korzystać z bogatej oferty „Otwartej Szkoły".
Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły w godzinach: 8.00 - 14.00 lub telefonicznie: 58 620 66 64; fax: 58 620 66 64 lub e-mail:ssp26gdynia@wp.pl.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10, ul. Morska 192 informuje, iż odbywają się zapisy dzieci: do oddziałów przedszkolnych „0" i klas I (rocznik 2006) oraz do oddziałów przedszkolnych dla 5-latków (rocznik 2007) na rok szkolny 2012/2013.
Spotkanie informacyjne dla rodziców 15 marca 2012 r. (czwartek) godz. 17.30. Rodzice dzieci zamieszkałych bez meldunku lub zameldowanych w rejonach innych szkół mogą składać podania o przyjęcie dziecka w sekretariacie szkoły, tel. 58 623 06 33, e-mail: sekretariat@poczta.sp10gdynia.pl.
Zapisy trwają do 29 marca 2012 r.
***
Szkoła Podstawowa nr 43 na Pogórzu, ul. Porębskiego 21, prowadzi nabór dzieci 5 i 6-letnich do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów 6 i 7- letnich do klas pierwszych na rok szkolny 2012/2013. Są jeszcze wolne miejsca w klasie ogólnej i integracyjnej oraz w oddziałach przedszkolnych dla 5 i 6-latków. Placówka oferuje naukę j. angielskiego od grup zerowych, zajęcia logopedyczne, warsztaty z pedagogiem i psychologiem, gimnastykę korekcyjną, rytmikę, szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych (szachy, zajęcia sportowe, artystyczne, plastyczne, taneczne, koła teatralne, itp.) Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły, tel. 58 625 57 09.
Zebranie informacyjne z rodzicami odbędzie się 15.03.2012 r. o godz. 17.30 w stołówce szkolnej.
***
Studio Tańca i Choreoterapii DANCE & SOUL zaprasza w każdy piątek w godz.19.00 - 20.00 na Taniec Kreatywny. Zajęcia prowadzi Magdalena Langowska - certyfikowana Terapeutka Tańcem. Miejsce zajęć: Gimnazjum nr 4 w Gdyni, ul. Okrzei 6 (niedaleko Kauflandu). Cena: 80 zł - 4 zajęcia; 25 zł/ 1 wejście. Zapisy: magdalena@danceandsoul.pl; tel. 792 034 756.
Więcej na www.danceandsoul.pl.
***
Studenci, licealiści, nauczyciele oraz osoby interesujące się problemami dotyczącymi Morza Bałtyckiego mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęcia w ramach Uniwersytetu Bałtyckiego, programu realizowanego przez Centrum Arrupe we współpracy z Uniwersytetem w Uppsali (Szwecja).
Pierwszy wykład kursu „Ludy regionu bałtyckiego", rozpocznie się 18 kwietnia 2012 roku o godz. 17.00 w gmachu Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni (ul. Tatrzańska 35). Kolejne zajęcia będą odbywały się w środy o godz. 17.00. Kurs będzie trwać do końca czerwca br, zakończy się egzaminem pisemnym w języku polskim. Osoby, które zdadzą egzamin otrzymają dyplom ukończenia kursu podpisany przez dyrektora Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego w Uppsali oraz Centrum Arrupe w Gdyni.
Zgłoszenia należy kierować na adres unibal@poczta.gdynia.pl lub wypełniając formularz na stronie: http://www.arrupe.org/pl/unibal.html.