1042 (642) 2012-03-09 - 2012-03-15

Zbiórka publiczna

Zarząd Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu CISZA w Gdyni informuje, że zgodnie z Decyzją nr 230/2011 z 6.10.2011 r. jest przeprowadzana na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Zbiórka Publiczna na specjalne konto bankowe o numerze 02 1440 1084 0000 0000 1204 3597.