1043 (643) 2012-03-16 - 2012-03-22

Dla dzieci

Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci w Wieku Przedszkolnym zaprasza dzieci wraz z rodzicami na spotkanie ze specjalistami (psycholog, logopedzi, oligofrenopedagog) w dniu 21.03.2012 r. w godz. 16.30. - 18.30 do Przedszkola nr 7 w Gdyni, ul. Władysława IV 56, tel. 58 620 01 44. Diagnoza i ewentualna terapia są bezpłatne. Program realizowany jest z funduszy gminy Gdynia.
***
Przedszkole nr 18 w Gdyni zaprasza dzieci w wieku 2,5- 4 lat (nieuczęszczające na co dzień do przedszkola) na zajęcia opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczne do naszej placówki mieszczącej się na Obłużu przy ul. Krawieckiej 35, 24.03.2012 r. w godz. 9.30 - 11.30.