Uwaga! W sobotę PKO Gdynia Półmaraton. Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1043 (643) 2012-03-16 - 2012-03-22

O rencie socjalnej w Centrum Integracja

AKADEMIA PRAWA „Lex specialis" działająca przy Centrum Integracja w Gdyni zaprasza na bezpłatne szkolenie „(Prawie) wszystko o rencie socjalnej".

Spotkanie informacyjne dla osób niepełnosprawnych ubiegających się oraz pobierających świadczenie. Zaprasza Centrum INTEGRACJA w Gdyni - Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji. Podczas spotkania uzyskacie Państwo odpowiedź na wiele pytań - m.in.: w jaki sposób wypełnić formularz wniosku o rentę?, komu przysługuje renta?, jak funkcjonuje system orzecznictwa oraz w jaki sposób odwołać się od decyzji ZUS?, - czy orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji do pracy to zakaz podejmowania pracy?, jaka jest istota świadczenia?, jakie są podobieństwa i różnice między rentą socjalną a rentą z tytułu niezdolności do pracy?, jakie są NOWE progi dochodowe, które nie powodują zawieszenia świadczenia?, ile będzie wynosiła renta socjalna po waloryzacji?, jakie są planowane dalsze zmiany ustawowe w zakresie ustawy o rencie socjalnej?

W trakcie spotkania przewidziane są elementy praktyczne oraz dyskusja z możliwością zadawania innych pytań. Mile widziani opiekunowie osób niepełnosprawnych.

Spotkanie odbędzie się w Centrum INTEGRACJA w Gdyni przy ul. Traugutta 2, 20 kwietnia 2012 roku (piątek) w godz. 14.00 - 16.00.

Lista uczestników ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, tel. 58 660 28 38, gdynia@integracja.org, osobiste zgłoszenia: CIG w Gdyni przy ul. Traugutta 2. 

ikona