1043 (643) 2012-03-16 - 2012-03-22

Spotkanie nt. zasad kierowania i umieszczania osób starszych w placówkach całodobowych

Grupa wsparcia „Sami sobie", działająca przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej, ul. Gen. Maczka 1 w Gdyni, zaprasza rodziny, opiekunów i osoby zainteresowane na spotkanie, którego tematem będą: „Zasady kierowania i umieszczania osób starszych w placówkach całodobowych".

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 26 marca 2012 r. o godz. 17.00, w siedzibie DDPS (przy ul. Gen. Maczka 1).
 
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 58 622 24 24. 

ikona