1043 (643) 2012-03-16 - 2012-03-22

Uwaga, pracodawcy!

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni zaprasza pracodawców do organizacji stażu dla bezrobotnych kobiet, w ramach projektu systemowego „Wyjdź z cienia" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Stanowiska w ramach których może być zorganizowany staż: księgowa, pracownik administracyjno-biurowy, kadrowa, pokojowa.
Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.pupgdynia.pl, w zakładce ABC Pracodawcy → Staż.
Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni (ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia; pok. 101 - Kancelaria) w terminie do 23 marca 2012 roku. 

ikona