1043 (643) 2012-03-16 - 2012-03-22

Wydział Dochodów informuje

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni informuje, że pracownicy będą roznosić decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości na rok 2012. Dostarczanie decyzji mieszkańcom Gdyni odbywać się będzie: od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 20.00, w soboty w godzinach od 10.00 do 16.00. Każdy z pracowników będzie posiadał aktualną legitymację pracowniczą. Wpłat podatku od nieruchomości dokonywać można:
- w placówkach pocztowych;
- przelewem bankowym na konto NORDEA Bank Polski S.A. w Gdyni 36 1440 10 26 0000 0000 0033 4995;
- bez dodatkowych opłat w oddziałach Banku Nordea na terenie Gdyni:
- ul. 3 Maja 27/31;
- ul. Kielecka 2;
- ul. Kilińskiego 10;
- ul. Starowiejska 41/43;
- pl. Górnośląski 17;
- ul. Gen. Marii Wittekówny 2;
- w siedzibach Urzędu Miasta Gdyni od poniedziałku do piątku:
- al. Piłsudskiego 52/54, w godz. 8.00 - 15.00;
- ul. 10 Lutego 24, w godz. 8.00 - 16.00. 

ikona