1043 (643) 2012-03-16 - 2012-03-22

Zapisy do...

Pierwsze Prywatne Ognisko Muzyczne w Gdyni zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na indywidualną nauką gry na dowolnym instrumencie muzycznym. Prowadzi również zajęcia wokalne oraz wokalno-aktorskie. Zajęcia odbywają się w Szkołach Podstawowych: nr 46 Karwiny III (ul. Chwaszczyńska 26), nr 47 Dąbrowa (ul. Nagietkowa 73), nr 48 Chwarzno (ul. Jowisza 60) oraz przy ul. Staffa 11/1. Kontakt: tel. 503 114 336; e-mail: gdynia@ogniskomuzyczne.pl; www.ogniskomuzyczne.pl.
***
Niepubliczne Przedszkole „Promyczek", Chwarzno, ul. Merkurego 6, rozpoczyna zapisy dzieci na nowy rok szkolny 2012/2013. Zajęcia prowadzone są w trzech grupach wiekowych 3, 4 i 5 lat. Czesne już od 350 zł/m-c. W ramach czesnego stałe zajęcia dodatkowe (j. angielski, rytmika, zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe z elementami muzyki wg Veroniki Sherborne, profilaktyka logopedyczna). Szczegóły na stronie internetowej: www.promyczekgdynia.pl, tel. 508 878 701.
***
Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Halicka 8 (www.sp13gdynia.pl), ogłasza nabór do:
- oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2012/13;
- klasy pierwszej i pierwszej integracyjnej na rok szkolny 2012/13.
Informacje pod numerem tel. 58 622 23 43 bądź osobiście w sekretariacie szkoły.
***
Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 przy Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni ogłasza nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2012/2013. Zapraszamy absolwentów gimnazjum z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym bądź niepełnosprawnościami złożonymi. Trzyletni cykl nauki obejmuje: kształcenie ogólne i przysposobienie do pracy prowadzone w kilku blokach. Zapewniamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i specjalistycznych o charakterze terapeutycznym.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 58 620 72 25 lub na stronie: www.zss17.logonet.pl. 

ikona