Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1045 (645) 2012-03-30 - 2012-04-05

Konkurs dla twórczej młodzieży

Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa informuje, że został ogloszony kolejny 12 Konkurs Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK 2012 .
W pierwszym etapie konkursu należy pisemnie odpowiedzieć na pytania:
1. Kim jesteś? Spróbuj opisać siebie, podając kilka zdarzeń ze swojego życia;
2. Co mogłoby się stać, gdyby człowiek nie rozróżniał smaku jedzenia? Napisz, jakie byłyby konsekwencje tego faktu;
3. Czy przeprowadziłeś już kiedyś samodzielnie doświadczenie? Jeśli tak, to opisz dokładnie jego przebieg i swoje spostrzeżenia. Jeśli doświadczenia nie przeprowadziłeś, to umieść na trzech talerzykach po 20 kropli wody i postaw je w 3 różnych miejscach na okres dwóch dni. Opisz dokładnie co zaobserwowałeś po 24 i po 48 godzinach i jakie wnioski można z tego wyciągnąć;
4. Jesteś jak Robinson Crusoe na wyspie. Wyobraź sobie, że jest niedziela i minął już miesiąc od czasu, gdy się tutaj znalazłeś. Zaplanuj dokładnie, czym zajmiesz się w następnym tygodniu i co zrobisz w poniedziałek?;
5. Napisz jak przebiegała Twoja praca nad zadaniami i jak doszło do napisania odpowiedzi. Jakie myśli i uczucia temu towarzyszyły?.
Uczniowie z klas IV-V szkoły podstawowej tworzą młodszą, a uczniowie z klasy VI szkoły podstawowej i I klasy gimnazjum starszą grupę wiekową. Każdy z uczestników startuje w konkursie indywidualnie, po wcześniejszym zgłoszeniu jego udziału przez szkolnego opiekuna konkursu.
Konkurs jest wpisany przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku do kalendarza imprez (olimpiady i konkursy wiedzy) na rok szkolny 2011/2012 . Do dnia 13 kwietnia 2012 roku szkolny opiekun konkursu powinien przesłać zgłoszenie udziału uczniów na adres biura organizacyjnego. Zgłoszenie powinno zawierać klasę oraz imiona i nazwiska uczestników, dane kontaktowe opiekuna oraz podpis i pieczątkę dyrektora szkoły. Niezgłoszenie uczniów w terminie oznacza, że prace nie będą sprawdzane przez jury konkursu.
Do 27 kwietnia 2012 roku (liczy się data stempla pocztowego) należy przesłać prace na adres: BIURO ORGANIZACYJNE KONKURSU WYSPA ZAGADEK 81-881 Sopot, ul. Kolberga 15.
Zakwalifikowani uczniowie otrzymają do 6 czerwca 2012 roku stosowne zaproszenia. Termin finałów zostanie podany na zaproszeniu po sprawdzeniu prac z pierwszego etapu. Opiekunowie i uczestnicy przyjeżdżają na finały na własny koszt. Nagrodą dla laureatów finałów krajowych jest wyjazd do szwedzkiego Ośrodka Doświadczeń i Kształcenia Twórczego Kreativum w Karlshamn.
Autorem konkursu jest Marian Chwastniewski, a opiekę naukową sprawuje profesor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Teresa Bauman.
Konkurs realizowany jest przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego woj. pomorskiego, Urzędu Miasta Sopot, Klubu Rotary - Gdynia i Stena Line.
Informacje: www.wyspa.org.pl.