1045 (645) 2012-03-30 - 2012-04-05

Konkurs poetycki dla seniorów

Dzienny Dom Pomocy Społecznej zaprasza Seniorów do wzięcia udziału w VI Konkursie Poetyckim pt: „Moje ulubione", rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 23 maja 2012 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Gen. Maczka 1 Gdynia.
Seniorzy chcący wziąć udział w konkursie powinni przesłać krótką informację o sobie oraz trzy swoje wiersze o tematyce „Moje ulubione" na w/w adres e-mail: ddps@mopsgdynia.pl lub fax 58 622 24 24.
Osoby biorące udział w eliminacjach zapraszamy na ogłoszenie wyników 23 maja do naszej placówki w celu zaprezentowania osobiście swoich utworów.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela Barbara Kluk, tel. 58 622 24 24.