1045 (645) 2012-03-30 - 2012-04-05

Młodzi mistrzowie wiedzy hotelarskiej

W dniach 13 - 14 marca 2012 r. odbył się w ZSP nr 1 w Słupsku V Wojewódzki Konkurs Hotelarski „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej".

Uczestniczyło w nim 20 uczniów z 10 szkół kształcących w zawodzie hotelarz z województwa pomorskiego. W eliminacjach oceniano prezentacje uczestników oraz pisemny test z zakresu przedmiotów zawodowych w zawodzie technik hotelarstwa. Do finału zakwalifikowało się 8 uczestników konkursu, wśród których znalazło się dwóch uczniów Zespołu Szkół Hotelarsko - Gastronomicznych w Gdyni: Paweł Żebrowski i Magdalena Sulik. Finał konkursu obejmował trzy konkurencje: obsługa konsumenta w restauracji hotelowej, obsługa „trudnego" gościa w recepcji hotelowej oraz procedura check out obcokrajowca (zadanie w języku obcym). Laureatem konkursu został Paweł Żebrowski, który otrzymał tytuł „Mistrza Wiedzy Hotelarskiej" województwa pomorskiego. Magda Sulik zajęła w konkursie 4 miejsce.

16 marca 2012 r. Paweł Żebrowski i Magdalena Sulik reprezentowali Gdynię w Konkursie Hotelarskim Szkół Ponadgimnazjalnych w ZSTH w Elblągu. Wzięło w nim udział 39 uczniów ze szkół o profilu hotelarskim z województw: pomorskiego, warmińsko - mazurskiego i kujawsko - pomorskiego. Podczas eliminacji uczestnicy musieli rozwiązać test z zakresu przedmiotów zawodowych. Wśród 10 wyłonionych finalistów znaleźli się oboje przedstawiciele Gdyni. W finale musieli oni wypełnić dokumentację hotelową oraz zameldować obcokrajowca wykazując się znajomością języka obcego. Paweł Żebrowski i Magdalena Sulik z ZSHG w Gdyni uznani zostali za najlepszych hotelarzy zdobywając odpowiednio pierwsze i drugie miejsce w konkursie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.