1045 (645) 2012-03-30 - 2012-04-05

Młodzieżowa RM definiuje cele

Druga sesja nowopowstałej Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni odbyła się 13 marca 2012 r. w Urzędzie Miasta Gdyni. Tematem przewodnim był wybór komisji problemowych.

Kreatywni, ambitni i pełni zapału - bo tacy są nowi, młodociani radni - po długiej i owocnej dyskusji zdefiniowali czekające na nich zadania i na ich podstawie stworzyli adekwatne komisje tematyczne.
Wśród nich znajdziemy Komisję Edukacji i Kultury zajmującą się rozwojem programów oświatowych, podejmowaniem przedsięwzięć kulturalno-edukacyjnych, jak również pracą przy miejskich projektach o podobnej tematyce, następnie Komisję Sportu i Zdrowia, do której zadań należy organizacja imprez sportowych oraz akcji promujących zdrowy styl życia. Kolejno powołano Komisję Przedsiębiorczości i Aktywności Społecznej mającej na celu aktywizację młodzieży w życiu Gdyni oraz Komisję Turystyki i Promocji, której członkowie chętni są do podejmowania inicjatywy w projektach turystycznych, a także w promocji i kreacji wizerunku naszego miasta. Prawną pieczę nad wszystkimi uchwałami i regulaminami, jak również zmianami statutowymi będzie zaś trzymała Komisja Regulaminowa.

Następna sesja odbędzie w poniedziałek 2 kwietnia 2012 r. Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni zaprasza chętnych do uczestnictwa w obradach w sali 105 Urzędu Miasta.