1046 (646) 2012-04-06 - 2012-04-12

Być dogoterapeutą

Fundacja Dogtor zaprasza na kurs „Podstawy dogoterapii", który odbędzie się 14 - 15 kwietnia 2012 r., ul. Wolności 1A (siedziba Fundacji Dogtor). Kurs podzielony jest na następujące bloki tematyczne:
BLOK I - PIES:
- udomowienie i podstawy kynologii;
- podstawy szkolenia, egzaminowania i selekcji psów terapeutycznych;
- praca z psem terapeutą na co dzień;
- zdrowie psa terapeuty;
BLOK II - CZŁOWIEK:
- różne aspekty dogoterapii
- problemy w dogoterapii;
- zespół dogoterapeutyczny;
BLOK III - ORGANIZACJA I PRAWO:
- organizacja i bezpieczeństwo zajęć z psami;
- wolontariat i prawne aspekty dogoterapii.
Koszt kursu: 400 zł. Zgłoszenie na kurs - ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację. W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: fundacjadogtor@onet.pl. Formularz można także pobrać ze strony fundacji: www.fundacjadogtor.org.
Dokonanie wpłaty po uzyskaniu potwierdzenia o przyjęciu na kurs. Każdy uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, certyfikat, pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu końcowego, osoby niepełnoletnie otrzymują zaświadczenie o odbyciu kursu. Kurs ma charakter teoretyczny i odbywa się bez psów. Fundacja nie zapewnia noclegów i wyżywienia.