1046 (646) 2012-04-06 - 2012-04-12

Dodatki mieszkaniowe - wnioski

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni informuje osoby starające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, iż w kwietniu i maju br. przyjmowanie wniosków odbywać się będzie jak dotychczas w poniedziałki i czwartki na IV piętrze w pokoju 405.
Pracownicy Wydziału Spraw Społecznych będą gotowi do przyjęcia Państwa wniosków już od godz. 7.00.
Niezmieniona zostaje godzina zakończenia pracy, tj. godz. 15.30.