1046 (646) 2012-04-06 - 2012-04-12

Dotacje konserwatorskie

Uchwałą nr XVII/341/11 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2012 r. przyznane zostały dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni.
Budynki wpisane indywidualnie wpisane do rejestru zabytków - dotacje w wys. do 75% kosztu prac.

Lp.

określenie zabytku

rodzaj dotowanych prac

kwota przyznana

1.

Willa „Szczęść Boże”, ul. I Armii Wojska Polskiego 6

remont dachu i remont okien

173 983,81 zł

2.

Dom Żeglarza Polskiego, ob. Akademia Morska,

al. Jana Pawła II 3 

remont elewacji części niskich, remont przejścia pod budynkiem i remont wejścia głównego

100 000,00 zł

3.

Budynek Sądu Rejonowego, Plac Konstytucji 5

rekonstrukcja pochwytów drzwi bocznych oraz na opracowanie projektu rekonstrukcji drzwi głównych

24 750,00 zł 

4.

Willa „Sokola”,

ul. Sieroszewkiego 7

remont dachu

96 684,66 zł

5.

Budynek mieszkalny, d. dom czynszowy A. i B. Konopków ul. Słupecka 9

remont elewacji frontowych

177 529,40 zł 

6.

D. Hotel Bristol,

ul. Starowiejska 1

remont elewacji frontowej

157 368,99 zł

7.

Kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja ul. Św. Mikołaja 1 

renowacja głównych drzwi

26 250,00 zł 


Budynki położone na terenach wpisanych do rejestru zabytków - dotacje w wys. do 50% kosztów prac

Lp.

określenie zabytku  

rodzaj dotowanych prac

kwota przyznana

1.

Kamienica,
ul. 10 Lutego 35-35a
remont elewacji frontowej i tylnej

84 240,73 zł 

2.

Kamienica, ul. Świętojańska 44 / Armii Krajowej 21

remont elewacji frontowych

107 507,26 zł

3.

Kamienica, ul. Świętojańska 56

remont dachu stromego 

113 090,84 zł

4.

Kamienica, ul. Świętojańska 89 / I Armii Wojska Polskiego 2

remont elewacji frontowych i tylnych

71 552,43 zł

5.

Kamienica,
ul. Świętojańska 105 
remont elewacji frontowej 

63 800,53 zł


Budynki położone na terenach wpisanych do rejestru zabytków - dotacje w wys. do 30% kosztów prac

Lp.

określenie zabytku

rodzaj dotowanych prac

kwota przyznana

1.

Kamienica,
ul. Świętojańska 13a
remont elewacji frontowej

18 202,24 zł

2.

Kamienica,
ul. Świętojańska 49
remont elewacji frontowej

24 414,86 zł

3.

Kamienica,
ul. Świętojańska 61
remont elewacji frontowej

29 042,66 zł

4.

Kamienica,
ul. Świętojańska 93
remont elewacji frontowej i tylnej oraz balkonów

27 234,73 zł

5.

Kamienica,
ul. Świętojańska 95
remont elewacji frontowej

37 553,06 zł 

6.

Kamienica,
ul. Świętojańska 108
remont elewacji tylnej

25 800,59 zł

7.

Kamienica,
ul. Wójta Radtkego 42
remont elewacji frontowej i tylnej

62 315,21 zł