1046 (646) 2012-04-06 - 2012-04-12

Dotacje wojewódzkie na gdyńską kulturę

Siedem projektów kulturalnych związanych z Gdynią otrzyma dofinansowanie Zarządu Województwa Pomorskiego w ramach konkursu „Rozwój kultury w województwie pomorskim w roku 2012".
Dofinansowanie przyznano:
w kategorii festiwale, spektakle, koncerty:
- Fundacji Kultury Liberty na Globaltica World Cultures Festival (16 000 zł);
- Fundacji EDM na 7. Festiwal Polskich Sztuk Współczesnych R@Port (27 000 zł);
- Stowarzyszeniu A Kuku Sztuka na Transvizualia 012 - 6. edycja (30 000 zł);
- Stowarzyszeniu Ludzie Teatru na koncert „Kobiety mężczyznom" - interpretacja muzyczna wierszy Teresy Ferenc i Macieja Jadowskiego (6 000 zł);
w kategorii konkursy, przeglądy, spotkania:
- Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni na 23. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Filmie (8 000 zł);
w kategorii wystawy, plenery:
- Stowarzyszeniu Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART na III Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej Gdynia 2012 (6 000 zł);
w kategorii czasopisma, almanachy, pozycje książkowe, filmy, multimedia:
- stowarzyszeniu In gremio na Port kultury - multimedialną promocję kultury województwa pomorskiego w 2012 roku: informacja, rejestracja, promocja, krytyka, edukacja (12 000 zł).
Dotację samorządu województwa pomorskiego otrzyma w sumie 90 projektów kulturalnych. O wyborze zadecydowały: kryteria merytoryczne (nowatorstwo, społeczne uzasadnienie); finansowe (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia środków otrzymanych na realizację podobnych zadań w latach poprzednich); doświadczenie organizacyjne (zasoby kadrowe, w tym wolontariusze, i praca społeczna członków). Pod uwagę brano także zakładanych partnerów i beneficjentów. Łączna kwota dotacji to ponad 1 mln zł.