1046 (646) 2012-04-06 - 2012-04-12

Podziękowanie

Dyrekcja Gimnazjum nr 1 w Gdyni dziękuje pracownikom Wydziału Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: panu profesorowi Grzegorzowi Karwaszowi, panu doktorowi Andrzejowi Karbowskiemu oraz pani magister Annie Kozłowskiej za wystąpienie w sobotę, 17.03.2012 r. podczas II Konferencji „Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym". Wykłady i warsztaty poprowadzone przez wykładowców UMK miały na celu ukazanie interdyscyplinarności w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, m.in. fizyki, biologii, chemii i geografii. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele oraz uczniowie z gimnazjów i szkół średnich województwa pomorskiego a także uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza". Warsztaty cieszyły się wielkim zainteresowaniem ze strony uczestników, którzy nie tylko mogli obserwować zjawiska fizyczne, ale również samodzielnie wykonać niektóre z nich.
***
Organizatorzy III Międzyszkolnego Konkursu Kosmetycznego trójmiejskich szkół kosmetycznych Gdynia 2012 r. pod hasłem: „Afrykańskie rytmy w paznokciach" (Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Gdynia), dziękuje słuchaczkom, nauczycielom i dyrektorom trójmiejskich szkół kosmetycznych za zainteresowanie projektem i udział w konkursie. Szczególne podziękowania dla sponsorów - firmie Vipera Cosmetics z Warszawy, firmie Bionantech-Cosmetic z Wrocławia oraz firmie Abacosun z Gdyni za ufundowanie nagród dla uczestniczek konkursu.
***
Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Gdyni, Ewa Wołowska oraz nauczyciel WOS Barbara Kamińska, składają serdeczne podziękowania prezesowi firmy „Insoft Consulting" panu Arkadiuszowi Miedzińskiemu za ufundowanie, już po raz siódmy, nagród na Konkurs Międzyszkolny „ABC ekonomii", który odbył się 28 marca tego roku.