1046 (646) 2012-04-06 - 2012-04-12

Warsztaty dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Aktywności Zawodowej realizuje projekt „Pracodawco, znam swoje prawa - rozwój świadomości obywatelskiej wśród osób niepełnosprawnych". Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W ramach projektu przewidziane zostały bezpłatne warsztaty z prawa pracy dla osób niepełnosprawnych „Trening samodzielnego radzenia sobie w procesie dochodzenia praw pracowniczych". Warsztaty te maja podnieść świadomość osób niepełnosprawnych w zakresie przysługujących im praw obywatelskich i pracowniczych oraz pobudzić ich aktywność w przypadku łamania tych praw.
W kwietniu, maju, sierpniu oraz wrześniu każdorazowo zostanie przeszkolonych 15 osób w każdym z trzech miast: Krakowie, Gdańsku oraz Poznaniu. Łącznie w każdym mieście przeszkolonych zostanie 60 osób. Dodatkowo powstanie internetowy portal praw pracowniczych, na którym porad prawnych udzielać będą specjaliści. Podsumowaniem projektu będzie Konferencja w każdym z miast szkoleniowych.
Najbliższe warsztaty w Gdańsku odbędą się w dniach 13 - 14 kwietnia oraz 11 - 12 maja 2012 r. Czas trwania warsztatów został ustalony tak, aby mogli wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani, również osoby pracujące. Z tego powodu pierwszy dzień warsztatów to piątek w godz. 17.00-20.00, natomiast drugi dzień to sobota w godz. 9.00-16.00. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w warsztatach, materiały dydaktyczne, w tym pendrive. Przewidziany został również catering - całodzienny serwis kawowy oraz lunch.