1046 (646) 2012-04-06 - 2012-04-12

Zapisy do...

Niepubliczne Przedszkole „Kubuś i Przyjaciele" oraz żłobek „Bayerek", ul. Pawia 29A (Pustki Cisowskie), zapraszają dzieci od 1 roku do 5 lat. W ramach czesnego m.in.: całodzienne wyżywienie, język angielski, dogoterapia, rytmika, monitoring. Więcej informacji na stronie internetowej: www.atmbg.eu lub pod nr telefonu: 535 86 00 86. Zapisy na rok szkolny 2012/2013.
***
Galeria Malucha/Fundacja BOMALIHU zapraszają na zajęcia adaptacyjne dla dzieci od1,5 do 3 lat. „Będę przedszkolakiem" prowadzone w formie ciekawych zabaw w oparciu o znane i sprawdzone metody pedagogiki przedszkolnej. Maluchy podczas zajęć poznają piosenki, słuchają bajek, uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych, malują, rysują, wyklejają. Uczą się kolorów, nazywania części ciała, rozpoznają zwierzęta oraz poznają mnóstwo ciekawych, nowych aktywności. Wolne miejsca w grupie poniedziałek godz. 9.00, środa godz. 11.00, czwartek godz. 9.00, piątek godz. 11.00. Galeria Malucha/Fundacja BOMALIHU Gdynia Traugutta 2, tel. 58 621 13 88.
***
Niepubliczne Przedszkole „Świat Smyka", Chylonia, ul. Rozewska 25-29, www.swiatsmyka@swiatsmyka.pl - wpisane do rejestru ewidencji placówek niepublicznych - ogłasza zapisy na nowy rok przedszkolny 2012/2013. Zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. W ramach pobytu w przedszkolu dzieci uczestniczą w zajęciach z j. angielskiego, informatyce, zajęciach plastycznych i tanecznych oraz warsztatach naukowych i wyobraźni. Zapisy przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 605 29 07 69 oraz na miejscu w placówce.
***
„Poznaj świat chemii"- warsztaty na zamówienie dla przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych zorganizowane przez Fundację Magis (ul. Tatrzańska 35). Zajęcia są kierowane do dzieci w wieku 5-10 lat, które pod kierunkiem osoby prowadzącej, będą wykonywały proste doświadczenia chemiczne. Celem jest nie tylko dobra zabawa, ale wyrabianie umiejętności obserwacji oraz samodzielnego i prawidłowego myślenia oraz formułowania wniosków, a także kształtowania dociekliwości badawczej właściwej dla nauk przyrodniczych. Więcej informacji na stronie: www.fundacjamagis.org.pl lub pod nr tel. 58 661 65 56, 664 92 52 52 bądź e-mail: jam.kursy@gmail.com.
***
Gdyńska Szkoła Artig przyjmuje dzieci od lat 3 i młodzież na zajęcia artystyczne i muzyczne. W programie śpiew, rytmika - taniec, gra na instrumentach, rysunek, tworzenie, zabawy, przygotowanie do nauki gry na pianinie koncerty, spektakle, konkursy, festiwale, nagrania studyjne. Zajęcia w godzinach rannych i popołudniowych odbywają się w Wielkim Kacku, ul. Starodworcowa 17, Działki Leśne, ul. Tatrzańska 35. Kontakt: Iwona Guberska, tel. 514 841 492, www.artig.com.pl.
***
Prywatne Ognisko Muzyczne zaprasza dzieci, młodzież oraz dorosłych na indywidualne zajęcia nauki gry na dowolnym instrumencie muzycznym. Prowadzi również zajęcia wokalne oraz wokalno-aktorskie dla młodzieży; emisja głosu dla osób, które pracują głosem i chcą uniknąć chorób gardła. Zajęcia odbywają się w szkołach podstawowych: nr 46 Karwiny III (ul. Chwaszczyńska 26), nr 47 Dąbrowa (ul. Nagietkowa 73), nr 48 Chwarzno (ul. Jowisza 60) oraz przy ul. Staffa 11/1. Kontakt: tel. 503 114 336; e-mail: gdynia@ogniskomuzyczne.pl, www.ogniskomuzyczne.pl.
***
Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących przy ulicy Władysława IV 54 prowadzi rekrutację do klas czwartych Sportowej Szkoły Podstawowej nr 14 oraz do klasy pierwszej 9 Sportowego Gimnazjum.
Szczegóły dotyczące rekrutacji do Szkoły Sportowej można znaleźć na stronie internetowej szkoły: www.zssogdy.neostrada.pl w zakładce Rekrutacja.
***
Zaoczne Liceum Uzupełniające i Ponadgimnazjalne (ul. Władysława IV 51) w ramach projektu europejskiego „Kształcenie ustawiczne szansą na Twoją przyszłość" przyjmuje na zapisy na rok szkolny 2011/2012 - ostatnie wolne miejsca. Nauka jest bezpłatna, zajęcia prowadzone są w formie e-learningowej (na odległość) placówka ma uprawnienia szkół publicznych. Kontakt i informacje pod nr tel. 58 783 97 15, e-mail: sekretariat@e-liceum.eu. Strona internetowa: www.e-liceum.eu.
***
Internat Zespołu Szkół Budowlanych informuje, że posiada wolne miejsca w celu zakwaterowania uczniów ze wszystkich gdyńskich szkół średnich. Pełny miesięczny koszt pobytu wraz z wyżywieniem (3 posiłki dziennie) wynosi około 460 zł. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 58 622 17 42, wew.1 lub wew. 4, lub osobiście pod adresem: Internat ZSB, ul. Tetmajera 65. Dodatkowe informacje na: www.zsb.gdynia.pl.
***
Bezpłatne zajęcia w ramach Uniwersytetu Bałtyckiego, programu realizowanego przez Centrum Arrupe we współpracy z Uniwersytetem w Uppsali (Szwecja) dla studentów, licealistów, nauczycieli oraz osób interesujących się problemami dotyczącymi Morza Bałtyckiego. Pierwszy wykład kursu „Ludy regionu bałtyckiego", rozpocznie się 18 kwietnia 2012 r. o godz. 17.00 w gmachu Gimnazjum i Liceum Jezuitów (ul. Tatrzańska 35). Kolejne zajęcia będą odbywały się w środy o 17.00. Kurs trwać będzie do końca czerwca br., zakończy się egzaminem pisemnym w języku polskim. Osoby, które zdadzą egzamin otrzymają dyplom ukończenia kursu podpisany przez dyrektora Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego w Uppsali oraz Centrum Arrupe w Gdyni. Zgłoszenia należy kierować na adres e-mail: unibal@poczta.gdynia.pl lub wypełniając formularz na stronie: http://www.arrupe.org/pl/unibal.html.
***
Pomysłodalnia ogłasza uzupełniające zapisy do projektu „Chórraa. Czas kobiet". Zaprasza panie w wieku od 18 roku życia (nie określa górnego limitu wieku). Kryterium przyjęcia będzie kolejność zgłoszeń, silna motywacja i chęć pracy w grupie pod kierunkiem dyrygenta w celu publicznego występu. Spotkania chóru odbywają się raz w tygodniu przez 2 h w budynku Gdyńskiego Liceum Autorskiego. Wszystkie działania są prowadzone w formie zajęć grupowych. Osobą prowadzącą jest solistka Teatru Muzycznego, Renata Gosławska, mająca bogate doświadczenie wokalne i dyrygenckie. Zajęcia odpłatne: 40 zł miesięcznie. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: pomyslodalnia@razem.pl lub telefonicznie - 782 976 318.
Szczegóły na: www.pomyslodalnia.pl.