1048 (648) 2012-04-20 - 2012-04-26

Gdyńskie szkoły najlepsze w rankingu Gazety Wyborczej Trójmiasto

Gdyńskie szkoły zdominowały ranking Gazety Wyborczej Trójmiasto! Są na czele rankingu trójmiejskich podstawówek, gimnazjów i liceów.
Najlepszą szkołą podstawową w Trójmieście jest gdyńska „osiemnastka". O zwycięstwie zdecydowała suma punktów przyznanych za wysoką średnią na ubiegłorocznym sprawdzianie szóstoklasisty, wysoki wskaźnik świadectw z wyróżnieniem w przeliczeniu na liczbę ucznia klas IV-VI, prowadzona przez szkołę międzynarodowa współpraca z placówkami z innych krajów. Ale pod tym względem osiemnastce nie ustępowały inne szkoły, głównie niepubliczne. Kryterium, które ostatecznie przesądziło o wygranej, była najwyższa w Trójmieście liczba laureatów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych (czterech uczniów) i aż czterech stypendystów marszałka województwa" - Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
W dziesiątce najlepszych znalazły się także: Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa w Gdyni (4 miejsce), Amerykańska Szkoła Podstawowa z wykładowym językiem angielskim w Gdyni (6) oraz Szkoła Podstawowa nr 12 w Gdyni (10).
Ranking najlepszych gimnazjów wygrało - Gimnazjum nr 24.
W pierwszej dziesiątce znalazły się także: Gimnazjum Katolickie (3 miejsce), Gimnazjum Jezuitów (8) i Gimnazjum nr 23 (9).
Wśród liceów najlepsze okazało się III LO w Gdyni.
Jak pisze Gazeta Wyborcza Trójmiasto: „Prymat gdyńskiej trójki jest bezdyskusyjny. Jakiegokolwiek kryterium by nie brać pod uwagę, i tak jest ona na pierwszym miejscu: najlepsze w Trójmieście wyniki matur, najwyższy wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (mierzony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną tzw. przyrost wiedzy), najwięcej olimpijczyków i stypendystów nagradzanych za wybitne osiągnięcia".
W złotej dziesiątce znalazły się także: VI LO, Katolickie LO, I ALO i Ogólnokształcące Liceum Jezuitów.  

ikona